Αρχική ΑΣΕΠ Προκήρυξη Πλήρωσης σαράντα πέντε 45 θέσεων στη Σχολή Ικάρων

Προκήρυξη Πλήρωσης σαράντα πέντε 45 θέσεων στη Σχολή Ικάρων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προκήρυξη πλήρωσης σαράντα πέντε (45) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση ΕΠΣ, κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων, στη μισθολογική βαθμίδα του Λέκτορα, στη Σχολή Ικάρων, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Η Προκήρυξη δημοσιεύτηκε στον Τύπο τη Δευτέρα, 4-07-2022 και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε δεκαπέντε (15) ημέρες.

Δείτε εδώ την προκήρυξη όπως αναρτήθηκε στη διαδικτυακή θέση «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», με ΑΔΑ: 6ΦΤ46-ΑΨ7

Αίτηση πρόσληψης ΕΠΣ/EE για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23