Η Επιτροπή προχώρησε στην προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Προϊσταμένων Διεύθυνσης και πέντε (5) θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων, με τετραετή θητεία

Την προκήρυξη της πλήρωσης δύο (2) θέσεων Προϊσταμένων Διεύθυνσης και πέντε (5) θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων ανακοίνωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Πρόκειται για στελέχη που θα καλύψουν θέσεις:

– της Διεύθυνσης Συντονισμού και Γραμματείας Προέδρου, Αντιπροέδρου, Εισηγητών και Ολομέλειας, – της Διεύθυνσης Μέσων Ενημέρωσης/Επικοινωνίας, Ψηφιακών Αγορών Προϊόντων και Υπηρεσιών (Digital Task Force) (ΣΤ’ Διεύθυνση), της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού,

– του Α΄ Τμήματος Νομικής Τεκμηρίωσης, της Διεύθυνσης Βιομηχανικών και Καταναλωτικών Προϊόντων (Α΄ Διεύθυνση), της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού,

– του Δ΄ Τμήματος Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Επιπτώσεων στις Αγορές, της Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Ασφαλειών και Ελευθέρων Επαγγελμάτων (Δ΄ Διεύθυνση), της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού,

– του Ε΄ Τμήματος Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Επιπτώσεων στις Αγορές, της Διεύθυνσης Ενέργειας, Μεταφορών, Υδάτων, Διαχείρισης Αποβλήτων και Δικτύων Κοινής Ωφέλειας (Ε΄ Διεύθυνση), της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού,

– του Ε΄ Τμήματος Νομικής Τεκμηρίωσης, της Διεύθυνσης Ενέργειας, Μεταφορών, Υδάτων, Διαχείρισης Αποβλήτων και Δικτύων Κοινής Ωφέλειας (Ε΄ Διεύθυνση), της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού,

– του Τμήματος Προώθησης Πολιτικών Ανταγωνισμού, της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  από 13.04.2024 έως και 02.05.2024

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Κότσικα 1Α & 28ης Οκτωβρίου,
Ταχ. Κώδικας: 104 34, Αθήνα
Πληρ.: Μ. Σταματάκη, Στ. Βαλαντάση
Τηλ. 210 8809313, 301

Αθήνα, 05.04.2024
Αριθ. Πρωτ.: οικ.2009

Δείτε εδώ την προκήρυξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΑΠ_2009_05042024_6ΚΕ1ΙΜΞ-Ζ77.pdf

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις