Αρχική Εποχικοί Προκήρυξη για 38 νέες προσλήψεις στο Δήμο Κηφισιάς

Προκήρυξη για 38 νέες προσλήψεις στο Δήμο Κηφισιάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα οκτώ (38) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Κηφισιάς, µε διάρκεια σύμβασης έως την 5η Ιουλίου 2021.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση µε τα συνημμένα δικαιολογητικά και να την υποβάλλουν, εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο πρόγραμμα Διαύγεια, ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokolo@kifissia.gr.

Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής µε τον προαναφερόμενο τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι δύναται να καταθέτουν αίτηση µε τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Τμήμα Πρωτοκόλλου , στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Κηφισιάς (Διονύσου και Μυρσίνης – Κηφισιά – 14562).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από σήμερα, Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 έως και την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021.

Οι θέσεις εργασίας

Οι ζητούμενες θέσεις εργασίας αφορούν την πρόσληψη προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) και κατανέμονται ως εξής:

  • ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 1 θέση
  • ΔΕ Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – 4 θέσεις
  • ΔΕ Ο∆ΗΓΩΝ Ε΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – 2 θέσεις
  • ΔΕ Ο∆ΗΓΩΝ ∆΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – 2 θέσεις
  • ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ – 2 θέσεις
  • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ – 1 θέση
  • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ – 26 θέσεις

Δείτε την προκήρυξη εδώ