Αρχική Διεθνή Προκήρυξη για 23 θέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Προκήρυξη για 23 θέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανακοίνωση για τη κάλυψη 23 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι θέσεις θα καλυφθούν με απόσπαση και η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα γίνει τον Μάιο και τον Ιούνιο 2017.

Όσον αφορά στην 26η Μαΐου 2017, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI.B.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT.D.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (EΝΕR.B.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (EΝΕR.C.3)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.A.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.C.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.C.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.A.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.G.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.Β.2)

Όσον αφορά στην 26η Ιουνίου 2017, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράση για το Κλίμα (CLIMA.C.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράση για το Κλίμα (CLIMA.C.4.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράση για το Κλίμα (CLIMA.C.4.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.F.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.G.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.B.4)(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.C.4)(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL.Β.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.C.2) (cost free, χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.E.3) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.A.3.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.A.6)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.A.4)

Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV). Η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καταβάλλει στους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες ημερήσια αποζημίωση και καλύπτει έκτακτες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον αυτές προκύψουν κατά το διάστημα της απόσπασης. Οι προκηρύξεις για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στις οποίες προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα, όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι δημοσιεύονται και στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης www.minadmin.gov.gr στην ενότητα Προκηρύξεις / Προσωπικό / Αποσπάσεις.