Αρχική Μόνιμοι Προκήρυξη 3Κ/2018: Υπολογίστε τα μόρια σας για τις θέσεις ΥΕ

Προκήρυξη 3Κ/2018: Υπολογίστε τα μόρια σας για τις θέσεις ΥΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

Στις 23 Μαρτίου ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) στην προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ για τις 8.166 θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων, Συνδέσμους και ΝΠΔΔ αυτών, καθώς και σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ. Οι ενδιαφερόμενοι για να υπολογίσουν τα μόρια τους θα πρέπει να συμβουλευτούν τον παρακάτω πίνακα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίσουν ότι μεταξύ ισοβαθμούντων προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και αν αυτές συμπίπτουν στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται ο υποψήφιος που είναι κάτοχος απολυτηρίου τριταξίου γυμνασίου και μεταξύ αυτών, ο υποψήφιος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
1. Αριθμός Τέκνων  
Γα καθένα από τα δύο πρώτα 100
Για καθένα από τα επόμενα. 200
Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας 300
Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας 200
2 Χρόνος ανεργίας  
Για κάθε εξάμηνο ανεργίας και έως 8 συνολικά 50
3. Εμπειρία  
Ειδική εμπειρία σε θέση ΟΤΑ έως και 24 μήνες 17 ανά μήνα
4. Ηλικία  
Εως και 24 ετών. 50
Άνω των 24 έως και 30 ετών 75
5. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  
Μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των νομών ή των νησιών ή των παραμεθορίων περιοχών, καθώς και των δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων  
5. Για τα άτομα τα οποία ανατράφηκαν σε δημόσιο, εκκλησιαστικό, δημοτικό ή κοινοτικό βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο ιδρύματος ή σωματείου, επί επταετία τουλάχιστον, ανεξαρτήτως της ηλικίας εισαγωγής τους σε αυτά, προσαυξάνεται κατά 100 μονάδες, η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν κατά τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού 100