Αρχική Προγράμματα Πρόγραμμα Υποτροφιών Ιδρύματος Ωνάσση 2021-2022

  Πρόγραμμα Υποτροφιών Ιδρύματος Ωνάσση 2021-2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα χορηγηθούν:
  έως 60 υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Εξωτερικό
  έως 10 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα

  σε επιλεγμένους επιστημονικούς κλάδους και ειδικεύσεις, εφόσον υπάρξουν υποψηφιότητες στις προκηρυσσόμενες ειδικεύσεις και πληρούνται οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις
  σε όσους έχουν ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα ή έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό πανεπιστήμιο και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα
  για σπουδές πλήρους παρακολούθησης στον τόπο σπουδών, εκτός εάν λόγω συνθηκών ανωτέρας βίας ή δημόσιας υγείας προκρίνεται από το Πανεπιστήμιο η εξ αποστάσεως φοίτηση.

  Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 210 37 13 053, -054, -055, -056, -057 ή μέσω e-mail στο [email protected](link sends e-mail)