Αρχική Ελλάδα Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για νέους από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Β. Ελλάδος

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για νέους από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Β. Ελλάδος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων για ανέργους ηλικίας 18 έως 24 ετών στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας, των logistics και του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων προχωρά ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Στόχος του προγράμματος αποτελεί η άμβλυνση ενός από τα βασικά προβλήματα στην αγορά εργασίας, δηλαδή της αναντιστοιχίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης προσόντων και δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις τέσσερις περιφέρειες του βορειοελλαδικού τόξου -στην Κεντρική Μακεδονία, τη Δυτική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και την Ήπειρο- να απασχολήσουν νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών, προσφέροντας θέσεις πρακτικής άσκησης.

Οι θέσεις πρακτικής αφορούν ειδικότητες συναφείς με τους κλάδους αιχμής, την εφοδιαστική αλυσίδα-logistics και το εξαγωγικό εμπόριο, καλύπτοντας διάφορα τμήματα της επιχείρησης, όπως τις εξαγωγές, τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ και την διαχείριση αποθήκης. Ο συνολικός χρόνος πρακτική άσκησης ανά ωφελούμενο είναι 260 ώρες.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στο έργο χωρίς κάποια επιβάρυνση, καθώς οι ωφελούμενοι λαμβάνουν το επίδομά τους απευθείας από το πρόγραμμα. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στις δράσεις του προγράμματος μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της ιστοσελίδας: www.sbbe-edu.gr. Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 2310 539817 (εσωτ. 202) από τον υπεύθυνο επικοινωνίας του προγράμματος, Κ. Στυλιαρά.