Αρχική Διεθνή Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μοντέρνων Γλωσσών

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μοντέρνων Γλωσσών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για πτυχιούχους στον τομέα της μελέτης και διαφύλαξης των μοντέρνων γλωσσών πραγματοποιεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μοντέρνων Γλωσσών (European Centre for Modern Languages-ECML).

Το πρόγραμμα διεξάγεται δύο φορές κατ’ έτος και έχει διάκρεια έξι μηνών. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν νέοι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με πολύ καλή γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας και βασικές γνώσεις της γερμανικής.

Στόχος του προγράμματος είναι η διαμόρφωση πολιτικών σε γλωσσικό επίπεδο και η ανάδειξη καινοτόμων προσεγγίσεων στην εκμάθηση και την διδασκαλία των μοντέρνων γλωσσών.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτορνικά έως τις 28 Φεβρουαρίου στην ιστοσελίδα: http://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/Default.aspx