ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση με την υπογραφή του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση για το πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο θα δώσε “ανάσα” σε 8.933 ωφελούμενους του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών».

Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι κατάρτισης καλούνταιγια την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής τους. Η διαδικασία αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 21 Οκτώβρη 2019 και ώρα 12:00μμ. στο http://www.voucher.gov.gr.

Στην επόμενη φάση θα ακολουθήσει η πρόσκληση για τους εργαζομένους του προγράμματος του ΟΑΕΔ, οι οποίοι θα κληθούν να υποβάλουν την αίτηση τους.

Υπενθυμίζεται ότι η επιταγή κατάρτισης αφορά στην οικονομική αξία ποσού έως 768 ευρώ καθώς και της πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης από τους ωφελούμενους ύψους 60 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 3/2019 του ΟΑΕΔ που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση