Αρχική Προγράμματα Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πρακτικής Άσκησης για 3.000 άνεργους νέους

  Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πρακτικής Άσκησης για 3.000 άνεργους νέους

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Πρόγραμμα Επιδοτούμενης Κατάρτισης και Πρακτικής Άσκησης για 3.000 άνεργους νέους έως 24 ετών, υλοποιεί ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), μαζί με την Επιτελική Δομή του ΕΣΠΑ.

  Σκοπός του προγράμματος είναι η συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και αξιοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων ανέργων νέων από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στο δυναμικό κλάδο ΤΠΕ.

  Η διάρκεια του προγράμματος της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση) και περιλαμβάνει γνώσεις σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο για τους ωφελουμένους. Το επίδομα που θα εισπράξουν οι νέοι κατά την διάρκεια της κατάρτισής τους ανέρχεται σε 1.471,60 ευρώ μικτά (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων).

  Με τη λήξη του προγράμματος, θα υπάρξει Πιστοποίηση των δεξιοτήτων που απέκτησαν, μέσω διπλώματος.

  Το αντικείμενο θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης αφορά στις ειδικότητες:

  • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων (Computer & Network Technician)
  • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Software Specialist)
  • Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών (Web & Mobile Specialist)
  • Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων (Database Developer)
  • Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής (IT Security Specialist).

  Παράλληλα, ο ΣΕΠΕ έρχεται σε επαφή με επιχειρήσεις, που να ενδιαφέρονται να προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης στους νέους.

  Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο edu.sepe.gr, με προθεσμία υποβολής της αίτησης μέχρι και 25 Φεβρουαρίου 2018.