Αρχική Μόνιμοι Πρόγραμμα Erasmus για δημοσίους υπαλλήλους

Πρόγραμμα Erasmus για δημοσίους υπαλλήλους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οχι μόνο οι φοιτητές αλλά και οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα… Εrasmus και να δουλέψουν στα ευρωπαϊκά όργανα και θεσμούς, όχι βέβαια για μεγάλη διάστημα, αλλά για περίπου 12 ημέρες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει και για το έτος 2020 το «Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης – Erasmus for Public Administration» για δημόσιους υπαλλήλους των κρατών – μελών με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων τους και της κατανόησης των ευρωπαϊκών οργάνων και πολιτικών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών:
Το Πρόγραμμα το οποίο διοργανώνει και πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης – EAS (www.europa.eu/eas) απευθύνεται σε νέους δημόσιους υπαλλήλους (Διοικητικούς, κατηγορίας Ανώτατης Εκπαίδευσης), οι οποίοι έχουν προσληφθεί μέχρι και πέντε έτη πριν από την προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας και έχουν αποδεδειγμένη εργασιακή απασχόληση/εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών σε τομέα που σχετίζεται με θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε άριστο επίπεδο δύο γλωσσών: Αγγλικής και Γαλλικής ή Αγγλικής και Γερμανικής.
Επίσης, οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν εργασθεί ή να έχουν συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε όργανα ή φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Για το έτος 2020 έχουν οριστεί 3 περίοδοι εκπαίδευσης:

  1. 3 έως 13/03/2020 οι αιτήσεις έχουν λήξει
    2. 9 έως 19/06/2020
    3. 13 έως 23/10/2020