Αρχική Οικονομία Πρόγραμμα επιδότησης 4.512 προσλήψεων με δωρεάν εισφορές – Αιτήσεις στην ΕΡΓΑΝΗ

Πρόγραμμα επιδότησης 4.512 προσλήψεων με δωρεάν εισφορές – Αιτήσεις στην ΕΡΓΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνολικά 4.512 θέσεις από το «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» θα διατεθούν εκ νέου για όσους επιθυμούν να μπουν στο πρόγραμμα. Το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο για την υποβολή αιτήσεων ένταξης αμιγώς μόνο για το πρόγραμμα αυτό από επιχειρήσεις – εργοδότες σύμφωνα με τα κριτήρια αυτού, από 12/9/2022 και μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων αυτών.

Υπενθυμίζεται πως το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης, κατάρτισε και υλοποιεί επιτυχώς από τον Οκτώβριο 2020 το «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας», που επεκτάθηκε για άλλες 50.000 νέες θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο του 2021.

Οι προβλεπόμενες θέσεις (150.000) καλύφθηκαν σύμφωνα με τις αιτήσεις ένταξης των επιχειρήσεων και τις αντίστοιχες προσλήψεις εργαζομένων κατά τον μήνα Απρίλιο 2022. Στο πλαίσιο εκκαθάρισης του προγράμματος, διαπιστώθηκε πως 4.512 συμβάσεις εργασίας δεν ολοκληρώθηκαν. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, οι θέσεις αυτές μπορούν να διατεθούν.

Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα προσφέρει πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών – εργαζομένων) για έως έξι μήνες, ανεξάρτητα από το ύψος των αποδοχών του ωφελούμενου. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, χωρίς να περιορίζεται σε κάποιους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι νέες θέσεις εργασίας που θα επιδοτηθούν σε κάποια επιχείρηση θα πρέπει να είναι πρόσθετες των όσων ήδη υπάρχουν.

Σημειώνεται πως για τις θέσεις αυτές δεν ισχύει η παράλληλη ένταξη με το πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο».