Αρχική Επιχειρήσεις Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχοϋπαλλήλων

Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχοϋπαλλήλων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
B62PW9 Hotel staff standing together and smiling

Ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 23 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων των εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, για συμμετοχή τους στο ειδικό Πρόγραμμα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ που αφορά στη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2017-2018.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι επιχειρήσεις που πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή και ξενοδοχειακές μονάδες που λειτουργούν εκτός της Διοικητικής Περιφέρειας Αττικής (εξαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων) και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της πόλεως της Θεσσαλονίκης

Β) Έχουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ

Γ) Είναι εποχικές, δηλαδή έχουν διακόψει τη συνεχόμενη λειτουργία τους την χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου μέχρι 28η Φεβρουαρίου τουλάχιστον για δύο έτη, κατά την πενταετία 2012-2016.

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που άρχισαν να λειτουργούν από την 1η Νοεμβρίου 2016 και μετά, δεν επιχορηγούνται.

Ωφελούμενοι είναι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι οποίοι δικαιούνται επίδομα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης (δηλαδή κατά την 1-11-2017) και απασχολούνται την 31-10-2017, την προηγούμενη δηλαδή ημέρα της έναρξης του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις αιτήσεις, στον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)