Αρχική Δήμοι Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης: Πώς θα λυθεί το πρόβλημα της ανακύκλωσης

Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης: Πώς θα λυθεί το πρόβλημα της ανακύκλωσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με στόχο από ουραγός να γίνει πρωτοπόρα στον τομέα της ανακύκλωσης η Ελλάδα, το υπουργείο Εσωτερικών θέτει σε πλήρη εφαρμογή το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, στο οποίο και προβλέπεται ότι μόνο όσοι δήμοι αξιοποιήσουν τα κονδύλια της Πρόσκλησης Α Τ-04 του προγράμματος για τις «Γωνιές Ανακύκλωσης με χρήση οικονομικού εργαλείου» δεν θα αυξήσουν τα δημοτικά τέλη.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα κατέχει μόλις την 24η θέση ανάμεσα σε 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έχοντας καλύτερη θέση μόνο από την Κύπρο, τη Ρουμανία και τη Μάλτα). Αυτό, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει στόχο να το αλλάξει καθιστώντας εαυτόν τον μοναδικό πρωθυπουργό στην ιστορία της χώρας μας που έχει θέσει ως βασική εθνική προτεραιότητα την προώθηση της ανακύκλωσης στη χώρα μας και την μετατροπή της Ελλάδας σε μία καλή ευρωπαϊκή πρακτική.

Πίνακας 1: Ποσοστά ανακύκλωσης των δημοτικών αποβλήτων ανά χώρα και έτος (Πηγή: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_rt120/default/table?lang=en)

Σύμφωνα με τα «Παραπολιτικά», η Ελλάδα στερείτο, μέχρι πρόσφατα, ουσιαστικής στρατηγικής στη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων. Αυτή η έλλειψη οδήγησε σε μη επίτευξη των ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης, στη μη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών ανακύκλωσης από τους Δήμους, καθώς και σε σημαντική περιβαλλοντική και οικονομική επιβάρυνση των δήμων της χώρας. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα συνεχίζει να πληρώνει σημαντικά πρόστιμα που επιβαρύνουν τους πολίτες της χώρας, ενώ νεότερα πρόστιμα αναμένεται να επιβληθούν στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από την «Έκθεση Έγκαιρης Προειδοποίησης για την Ελλάδα», που έχει αποσταλεί από το έτος 2018 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ελλάδα έχει αναλάβει σημαντικές νομικές δεσμεύσεις έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης, μέσω του αναθεωρημένου «Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων», ενώ παραμένει ουραγός στην ανακύκλωση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλο που έχει υψηλότερη παραγωγή δημοτικών αποβλήτων, τόσο από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και από 17 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, τα τελευταία έτη έχει αυξηθεί η κατά κεφαλήν παραγωγή δημοτικών αποβλήτων σε 524 Kg ανά κάτοικο (το έτος 2019) από 442 Kg ανά κάτοικο (το έτος 2005), δηλαδή υπήρξε μια αύξηση 18,6% στην παραγωγή αποβλήτων ανά κάτοικο.

Τα εν λόγω στοιχεία έχουν δημοσιευτεί από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρουσιάστηκαν σε σχετικό γράφημα, που δημοσίευσαν τα «Παραπολιτικά».

Γράφημα 1: Ποσότητες παραγόμενων δημοτικών αποβλήτων ανά κάτοικο ανά χώρα (Πηγή: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Municipal_waste_statistics)

Ωστόσο, πλέον, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πλέον ξεκάθαρη στρατηγική και πολιτικές, που υλοποιούνται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας Κώστα Σκρέκα και τον Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα.

Η θέσπιση οικονομικών αντικινήτρων από το υπουργείο Περιβάλλοντος

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, σε υλοποίηση των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επαναφέρει σε πλήρη ισχύ (με το νομοσχέδιο για την ανακύκλωση που θα φέρει, αμέσως μετά το Πάσχα, προς ψήφιση στη Βουλή) το «ειδικό τέλος ταφής» που θα πληρώνουν οι Δήμοι όλης της χώρας για τα απορρίμματα που θα οδηγούν στους χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων αλλά και στα εργοστάσια μηχανικής επεξεργασίας αποβλήτων.

Από 1.1.2022, το πρόστιμο που θα καταβάλλουν οι Δήμοι θα ανέρχεται σε 15 ευρώ ανά τόνο απορριμμάτων, ενώ θα αυξάνεται κατά 5 ευρώ κάθε επόμενο έτος, μέχρι να φτάσει στα 35 ευρώ.

Εάν ληφθεί υπόψη ότι κάθε χρόνο παράγονται περισσότερα από 5.500.000 τόνοι αστικών στερεών αποβλήτων (σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων), προκύπτει ότι από έτος 2022 και για την επόμενη πενταετία οι Δήμοι της χώρας θα πληρώσουν 687.500.000 ευρώ.

Η καλή ευρωπαϊκή πρακτική για την ανάπτυξη της ανακύκλωσης μέσω του προγράμματος του ΥΠΕΣ

Όμως, η κυβέρνηση έχει ολοκληρωμένη στρατηγική για να μετατρέψει την Ελλάδα σε καλή ευρωπαϊκή πρακτική στον τομέα της ανακύκλωσης, ενώ παράλληλα θα πετύχει να μην αυξηθούν τα δημοτικά τέλη για τους πολίτες.

Για τον σκοπό αυτό, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας παρέχει 100% οικονομική ενίσχυση στους Δήμους της χώρας, μέσω της Πρόσκλησης ΑΤ-04 του Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για τη δημιουργία «Γωνιών Ανακύκλωσης με χρήση οικονομικού εργαλείου προς για τους δημότες», ώστε να ανακυκλωθεί πλαστικό, μέταλλο, γυαλί και χαρτί.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρόσκλησης, το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδοτεί τη «Δημιουργία “Γωνιών Ανακύκλωσης” για Διαλογή στην Πηγή και παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες, για τις οποίες δεν πρέπει να απαιτείται η ύπαρξη άλλων υποδομών αναγκαίων για τη διαλογή. Οι προτάσεις πρέπει να εξασφαλίζουν το βέλτιστο ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα για την εφαρμοζόμενη διαδικασία της ανακύκλωσης».

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων από τους Δήμους είναι η 31η Μαΐου 2021. Ήδη οι περισσότεροι Δήμοι της χώρας ετοιμάζουν την υποβολή προτάσεων στην εν λόγω πρόσκληση με τεχνολογίες ανακύκλωσης που επιλέγουν οι ίδιοι οι Δήμοι.

Η εν λόγω επιλογή αποτελεί μία σημαντική καινοτομία του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, αφού η επιλογή της βέλτιστης και πιο αποτελεσματικής τεχνολογίας ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή και την παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες γίνεται από τους Δήμους της χώρας και όχι από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Βέβαια, οι Δήμαρχοι όλης της χώρας έχοντας βιώσει την τραγική μακροχρόνια αποτυχία του απαρχαιωμένου συστήματος των μπλε κάδων, είναι πλέον βέβαιοι για τη βέλτιστη τεχνολογία ανακύκλωσης που εφαρμόζεται στη χώρα μας, σε πλήρη εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκές πολιτικές και οδηγίες.

Ως αποτέλεσμα, οι Δήμοι που θα δημιουργήσουν υποδομές ανακύκλωσης και θα επιτύχουν στόχους ανακύκλωσης, θα αξιοποιήσουν τα οριζόμενα στον «Κανονισμό τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)» (ΦΕΚ 1277 Β/15.4.2019), ώστε να πετύχουν μείωση των συντελεστών τιμολόγησης βάσει των επιδόσεων στην ανακύκλωση. Η έκπτωση μπορεί να φτάσει έως το 25% της τιμολόγησης για το σύνολο των απορριμμάτων του κάθε Δήμου, εάν η ανακύκλωση ξεπεράσει το 20% των αποβλήτων κάθε Δήμου.

Ως συνέπεια, με την 100% οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους για τη δημιουργία «Γωνιών Ανακύκλωσης με χρήση οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες» θα επιτευχθούν αφενός οι ποσοτικοί στόχοι ανακύκλωσης της χώρας (με διπλασιασμό του ποσοστού ανακύκλωσης από 19% που είναι σήμερα σε τουλάχιστον 40%), ενώ αφετέρου θα εξασφαλιστεί σχεδόν ισόποση μείωση του κόστους των Δήμων λόγω της έκπτωσης βάσει του Κανονισμού τιμολόγησης των Δήμων από τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, που ανέρχεται σε 660.000.000 ευρώ για την επόμενη πενταετία, όπως είχε παρουσιαστεί στην εφημερίδα «Παραπολιτικά».

Επιπρόσθετα, με τη δημιουργία των «Γωνιών Ανακύκλωσης» με χρήση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας που προσφέρει «οικονομικό εργαλείο προς τους δημότες», μέσω της χρηματοδότησης του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του Υπουργείου Εσωτερικών, αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 1.000 νέες πράσινες θέσεις εργασίας, ενώ θα ανταποδοθούν στους δημότες αρκετά μεγάλα χρηματικά ποσά για δωρεάν αγορές.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του εν λόγω Προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι κρίσιμο να γνωρίζουν, τόσο οι Δήμαρχοι όσο και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εσωτερικών, ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει αποφασίσει την εναρμόνιση με τις κοινοτικές οδηγίες και την εφαρμογή του «συστήματος επιστροφής εγγύησης» με τη χρήση αποκλειστικά αυτόματων μηχανημάτων ανταποδοτικής ανακύκλωσης για τις πλαστικές και μεταλλικές συσκευασίες, το αργότερο έως τέλος του έτους 2022.

Αξιοποιώντας τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι για να πετύχει η Ελλάδα τους ποσοτικούς στόχους ανακύκλωσης χρειάζεται την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, αλλά και την παροχή οικονομικών κινήτρων προς τους πολίτες για τη συμμετοχή τους στην ανακύκλωση, με παράλληλη δημιουργία υποδομών από τους Δήμους μέσω της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Συνεπώς, λόγω της άψογης συνεργασίας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Εσωτερικών, μέσω του κεντρικού σχεδιασμού του Επιτελικού Κράτους της Κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα μετατρέπεται από ουραγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε καλή ευρωπαϊκή πρακτική, που θα επιτύχει τους ποσοτικούς στόχους ανακύκλωσης, που θα δημιουργήσει πολλές νέες πράσινες θέσεις εργασίας, που θα ενισχύει τις νέες επενδύσεις προσελκύοντας νέα κεφάλαια από το εξωτερικό στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal)