«Πράσινο φως» για προσωπικά δάνεια από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. σε αστυνομικούς, δημοτικούς αστυνομικούς και πυροσβέστες!

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Με Υπουργική Απόφαση που υπογράφει ο Νίκος Τόσκας, ανοίγει ο δρόμος για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).

  Σύμφωνα με την αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/1/3-α Υπουργική Απόφαση, εγκρίθηκε η αποδέσμευση κεφαλαίων των Τομέων Τ.Π.ΑΣ, Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Κλάδου Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους.

  Τα ποσά που θα είναι διαθέσιμα θα είναι τα εξής:

  α) Του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου μέχρι ποσού τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ.

  β) Του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου μέχρι ποσού δύο εκατομμυρίων (2.000.000,00) ευρώ

  γ) Του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου μέχρι ποσού δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (2.100.000,00) ευρώ, για χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους των αντίστοιχων Τομέων τουΤαμείου για το έτος 2017.

  Πως θα χορηγούνται και με τι επιτόκιο

  Τα δάνεια θα χορηγούνται κατά περίπτωση, μετά από αίτηση του δικαιούχου, με απόφαση του Δ.Σ, και πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τις διατάξεις του άρθρου16 του ν. 3586/2007, όπως ισχύουν.

  1. Το επιτόκιο, με το οποίο βαρύνονται τα δάνεια που συνάπτονται δυνάμει του παραπάνω νόμου καθορίζεται από την αριθμ. Β/7/208/77/01.02.2013 (Β΄ 462) κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Διοικητή της Τράπεζας της

  Ελλάδος.

  1. Η διάθεση του ανωτέρω εγκριθέντος ποσού αφορά στις χορηγήσεις δανείων για το έτος 2017.