«Πράσινο φως» για εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση στα ΑΕΙ

0
35

Ένα ακόμη βήμα στην ψηφιακή εποχή κάνουν τα ελληνικά Πανεπιστήμια καθώς με τις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου για την Παιδεία η εκπαιδευτική διαδικασία δύναται να διεξάγεται πλέον και με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, διευκολύνοντας μεταξύ άλλων και τις προσπάθειες διεθνοποίησης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Παροχή διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου, που διεξάγεται με τη συμμετοχή Καθηγητών από Ιδρύματα της αλλοδαπής ή Συνεργαζόμενων Καθηγητών.
  • Παροχή διδακτικού έργου στο πλαίσιο κοινών προγραμμάτων σπουδών με Ιδρύματα της αλλοδαπής ή διατμηματικών ή διιδρυματικών προγραμμάτων πρώτου κύκλου, κατά το μέρος του διδακτικού έργου που παρέχεται με την ευθύνη των συνεργαζόμενων Τμημάτων.
  • Παροχή διδακτικού έργου σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Σε έκτακτες συνθήκες ή ανωτέρα βία, όπου παρεμποδίζεται η δια ζώσης διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή η χρήση των υποδομών του ΑΕΙ (π.χ. κακοκαιρία) για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του.

Κατ’ εξαίρεση προβλέπεται, επίσης, παράλληλη σύγχρονη αναμετάδοση του διεξαγόμενου διδακτικού έργου αποκλειστικά προς φοιτητές άλλων τμημάτων του ίδιου ΑΕΙ, εφόσον αυτοί επιλέγουν την παρακολούθηση μαθημάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων άλλων τμημάτων του ίδιου ΑΕΙ, υπό την προϋπόθεση ότι φοιτούν σε τμήμα που εδρεύει σε διαφορετική πόλη.

Τα ΑΕΙ τηρούν ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μπορεί να αναρτάται εκπαιδευτικό υλικό ανά μάθημα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις, ενδεικτικές λύσεις αυτών, καθώς και βιντεοσκοπημένες διαλέξεις.