Αρχική Διεθνή Πρακτική στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μοντέρνων Γλωσσών

Πρακτική στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μοντέρνων Γλωσσών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τη δυνατότητα να ασκηθούν στον τομέα της γλώσσας και των πολιτικών που ακολουθούνται για την αναβάθμιση και διατήρησή της θα έχουν τα άτομα που θα γίνουν δεκτά στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που υλοποιεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μοντέρνων Γλωσσών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να ενδιαφέρονται για τους τομείς: (α) Οργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων, (β) Αρχειοθέτηση, καταγραφή και διαχείριση πηγών, (γ) Διαδικτυακή πύλη, (δ) Οικονομικό τμήμα, και (ε) Γενική διοίκηση του Κέντρου. Οι συμμετέχοντες θα εισπράττουν μηνιαίο εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 720 ευρώ.

Το πρόγραμμα διεξάγεται δύο φορές τον χρόνο -από Ιούλιο έως Δεκέμβριο και από Ιανουάριο έως Ιούνιο- και έχει διάρκεια έξι μηνών. Επομένως για την επόμενη περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Βιογραφικά: http://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/Default.aspx