Αρχική Πρακτική άσκηση Πρακτική σε ελληνικές επιχειρήσεις & ευρωπαϊκούς οργανισμούς

Πρακτική σε ελληνικές επιχειρήσεις & ευρωπαϊκούς οργανισμούς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δεκάδες θέσεις για πρακτική άσκηση προσφέρουν τρεις μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, αλλά και οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στο εσωτερικό, προγράμματα πρακτικής υλοποιούν ο Ομιλος «Ελληνικά Πετρέλαια» (ΕΛΠΕ), η αλυσίδα προϊόντων τεχνολογίας, Media Markt, και ο Ομιλος Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Info Quest. Τα προγράμματα στοχεύουν να στηρίξουν τη νέα γενιά, να παρέχουν επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες και να «ανοίξουν» στους συμμετέχοντες μία δίοδο προς την αγορά εργασίας.

Ελλάδα

 Τα ΕΛΠΕ αναζητούν σπουδαστές ΑΤΕΙ σε θέσεις και ειδικότητες που ορίζονται ετησίως, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αναγκών των Οργανωτικών Μονάδων του Ομίλου. Οι ειδικότητες όπου θα ασκηθούν οι επιτυχόντες αφορούν τους κλάδους: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσιες Σχέσεις/ Επικοινωνία/ Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία, Δομικά Εργα, Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική /Αυτοματισμοί, Μηχανολογία κατασκευαστικού ή ενεργειακού τομέα, Πληροφορική, Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Τεχνολογία Περιβάλλοντος και Αντιρρύπανσης, και Οικονομικά/ Λογιστική.Το πρόγραμμα έχει διάρκεια έξι μηνών και πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο. Για την ερχόμενη περίοδο Απριλίου-Σεπτεμβρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τις 20 Φεβρουαρίου. Αφού επιλεγούν, οι ασκούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην εταιρεία αναλυτική βαθμολογία επίδοσης όλων των εξαμήνων σπουδών και βεβαίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων εκπόνησης πρακτικής άσκησης.Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 210 6302000 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Πρακτική άσκηση ως τεχνικοί κινητής τηλεφωνίας και υπολογιστών έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν οι νέοι που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα της αλυσίδας Media Markt στην Αττική. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι φοιτητές και τελειόφοιτοι συναφών τμημάτων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ και Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που δικαιούνται την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, η οποία θα επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ ή άλλο φορέα. Επίσης, θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ομαδικό πνεύμα και πάθος για την τεχνολογία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική σελίδα: www.mediamarkt.gr/el/shop/job_apply.html

Οσο για την Info Quest, θα εκπαιδεύσει πτυχιούχους στο Μάρκετινγκ Πωλήσεων και Προϊόντων (Sales and Product Marketing) στην Εμπορική Διεύθυνση Προϊόντων και Υπηρεσιών της, στην περιοχή των Αθηνών. Οι ασκούμενοι θα ενταχθούν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών με στόχο να γνωρίσουν την αγορά της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, να λειτουργήσουν ως εκπρόσωποι πωλήσεων της εταιρείας και να στελεχώσουν στο άμεσο μέλλον τα τμήματα Πωλήσεων και Product Marketing. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ανώτατης σχολής, κατά προτίμηση θετικής κατεύθυνσης, κατά προτίμηση μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, άριστη γνώση της Αγγλικής και του MS Office (Word, Excel, PowerPoint) και ευχέρεια στην χρήση προφορικού και γραπτού λόγου. Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Βιογραφικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: [email protected]

Ευρώπη

Την εμπειρία του εξωτερικού σε συνδυασμό με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέοι πτυχιούχοι που θα συμμετάσχουν στα προγράμματα πρακτικής άσκησης τριών μεγάλων ευρωπαϊκών οργανισμών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά τρεις πτυχιούχους πανεπιστημίου διαφόρων ειδικοτήτων για το χρονικό διάστημα των πέντε μηνών. Στόχος της Κομισιόν είναι η παροχή πρακτικής γνώσης του τρόπου λειτουργίας της και των κατάλληλων γνωριμιών μέσα από την καθημερινή συνεργασία, αλλά και να εξειδικεύσουν τη θεωρητική γνώση που έχουν από τις σπουδές τους. Βιογραφικά αποστέλλονται έως τις 31 Ιανουαρίου. Πληροφορίες: http://ec.europa.eu/stages/home_en

Την ίδια ημερομηνία λήγει η προθεσμία για πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διάρκειας τριών έως πέντε μηνών. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου οικονομικής, κατά προτίμηση, κατεύθυνσης, σε αντικείμενα όπως: Ελεγχος οικονομικών, Προϋπολογισμός, Διοίκηση, Ανθρώπινοι Πόροι, Διερμηνεία/ Μετάφραση, Αρχειονομία/ Βιβλιοθηκονομία, Επικοινωνία, Διεθνείς Σχέσεις, Νομική. Θα πρέπει, δε, να προσκομίσουν βεβαίωση ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό φυσικής κατάστασης. Βιογραφικά αποστέλλονται στην ιστοσελίδα: www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx

Στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Λοιμωδών Νοσημάτων (ECDC) οι ασκούμενοι θα εκπαιδευθούν για διάστημα τριών έως εννέα μηνών. Θα επιλεγούν πτυχιούχοι ιατρικών και παραϊατρικών σχολών με μία πρώτη εμπειρία στο αντικείμενο του Οργανισμού. Θα προτιμηθούν πτυχιούχοι στα αντικείμενα: λοιμώδη νοσήματα, μικροβιολογία, δημόσια υγεία, επιδημιολογία, στατιστική των λοιμωδών νοσημάτων, κοινωνικές επιστήμες, ιατρική πληροφορική, διαχείριση κινδύνων και άλλα σχετικά αντικείμενα. Βιογραφικά αποστέλλονται έως τις 31 Ιανουαρίου στην σελίδα του ECDC, http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/pages/traineeships.aspx