Αρχική Διεθνή Πρακτική άσκηση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Πρακτική άσκηση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

“Κάλεσμα” σε φοιτητές και πτυχιούχους απευθύνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organization-WIPO) στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος πρακτικής άσκησης που υλοποιεί.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να προσανατολίζονται στους τομείς των νομικών σπουδών, με έμφαση στην πνευματική ιδιοκτησία, ή σε άλλους σχετικούς με τον Οργανισμό τομείς όπως: τεχνολογία, οικονομικά, ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοοικονομικά, επικοινωνία, ΙΤ, μετάφραση και διεθνείς σχέσεις.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στηρίζει την αποστολή του WIPO σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη παγκοσμίως, μέσα από ένα ιορροπημένο και αποτελεσματικό σύστημα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Παρέχει δε την ευκαιρία να αναβαθμίσουν το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και την εμπειρία τους μέσα από την εργασία σε πραγματικές συνθήκες.

Βιογραφικά και αιτήσεις αποστέλλονται έων τις 15 Σεπτεμβρίου στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού, http://www.mladiinfo.eu/2017/02/01/wipo-internship-program/