Αρχική Διεθνή Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC), η οποία αποτελεί όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αντικείμενο τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους (εργαζόμενοι, εργασιακά σωματεία, εκπροσώπους μικρών επιχειρήσεων, καταναλωτές κ.λπ).

Δύο φορές κατ’ έτος η Επιτροπή διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής (από έναν έως τρεις μήνες) και μεγάλης (πέντε μήνες) διάρκειας. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν:

  • Την μετάδοση της γνώσης που απαιτείται κατά τη διάρκεια του προγράμματος στους ασκούμενους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
  • Την παροχή πρακτικής γνώσης για τη λειτουργία κάθε τμήματος στην ESC, και
  • Την προσφορά εμπειρίας στους συμμετέχοντες μέσα από την καθημερινή τριβή με τους συνεργάτες τους.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πολύ καλή γνώση δυο γλωσσών της ΕΕ, εκ των οποίων η μία θα πρέπει να είναι η αγγλική ή γαλλική γλώσσα. Τα πεντάμηνα προγράμματα πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο: από τις 16 Φεβρουαρίου έως τις 15 Ιουλίου (εαρινό), και από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Φεβρουαρίου (χειμερινό), ενώ τα προγράμματα έως τρεις μήνες υλοποιούνται όλο το χρόνο.

Αιτήσεις για την προσεχή εκπαιδευτική περίοδο (Σεπτεμβρίου-Φεβρουαρίου) υποβάλλονται έως τις 31 Μαρτίου. Για περισσότερες πληροφορίες και την υποβολή βιογραφικού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πλοηγηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της EESC: http://www.eesc.europa.eu/