Αρχική Επιχειρήσεις Πρακτική άσκηση στην Εθνική τράπεζα για φοιτητές, τελειόφοιτους και απόφοιτους μεταπτυχιακών σπουδών

Πρακτική άσκηση στην Εθνική τράπεζα για φοιτητές, τελειόφοιτους και απόφοιτους μεταπτυχιακών σπουδών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για 20 φοιτητες -τελειόφοιτους και απόφοιτους μεταπτυχιακών σπουδών στα υποκαταταστήματα της υλοποιεί η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Το Πρόγραμμα Internship «i-work@nbg» αποσκοπεί στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε φοιτητές υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία σε εξειδικευμένους τομείς δραστηριότητας της Τράπεζας που σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών τους διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στο πλαίσιο αυτό,  η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει για το 2017 20 συνολικά θέσεις, παρέχοντας την ευκαιρία σε τελειόφοιτους και απόφοιτους μεταπτυχιακών σπουδών να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, μέσω έμμισθης πρακτικής άσκησης, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας  6 έως 12 μηνών.

Τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι μεταπτυχιακών σπουδών α’ κύκλου μετά την 1/6/2014 στους τομείς/αντικείμενα σπουδών που αναφέρονται στις περιγραφές των θέσεων.

Σημειώνεται ότι οι Τελειόφοιτοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το 50% των προβλεπόμενων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τους.

  • ​Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στους τομείς/αντικείμενα σπουδών που αναφέρονται στις περιγραφές των θέσεων, με ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία 6,50/10.
  • ​ Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τις περιγραφές των θέσεων.
  • Βαθμός Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ή, για τους Τελειόφοιτους, Μέσος Όρος Αναλυτικής Βαθμολογίας, κατ’ ελάχιστον 7,00/10.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως τη Δευτέρα, 20/02/2017, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο (https://www.nbg.gr/greek/i-work_nbg), αναφέροντας με σειρά προτεραιότητας τις θέσεις για τις οποίες ενδιαφέρονται (μέχρι 2 θέσεις).

Οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα αξιολογηθούν βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, καθώς και βάσει του βαθμού στον οποίο καλύπτουν τις προδιαγραφές κάθε θέσης.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής θα χρειαστεί να αποστείλουν στη συνέχεια, σε ηλεκτρονική μορφή, τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο πτυχίου
  • αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή, για τους Τελειόφοιτους, αντίγραφο τρέχουσας  αναλυτικής βαθμολογίας
  • αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας