Αρχική Διεθνή Ευρώπη: Πρακτική άσκηση με 1.176 ευρώ μηνιαίο επίδομα

Ευρώπη: Πρακτική άσκηση με 1.176 ευρώ μηνιαίο επίδομα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρακτική άσκηση σε απόφοιτους οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν τα επαγγελματικά τους βήματα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας προσφέρει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας.

Σύμφωνα με την απόφαση του Οργανισμού οι ωφελούμενοι, οι οποίοι θα καλύπτοναι υποχρεωτικά με ασφάλιση υγείας και ατυχημάτων, θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα της τάξης των 1.176 ευρώ, ενώ οι εκπαιδευόμενοι με ειδικές ανάγκες θα λαμβάνουν συμπληρωματικό ποσό ίσο με το 50% κατ ‘ανώτατο όριο του ποσού της αποζημίωσης.

Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πρόσφατα πτυχιούχοι πανεπιστημίων και να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτ κύκλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμο πτυχίο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες εκ των οποίων η μία πρέπει να είναι αγγλική.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 9 Ιουλίου.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ