Αρχική Οικονομία Πόθεν έσχες: Η ποινή για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις

Πόθεν έσχες: Η ποινή για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το 96% άγγιξε η εμπρόθεσμη υποβολή των ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης για το 2020, στις οποίες αποτυπώνονται τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2019.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η υποβολή των δηλώσεων έληξε στις 31 Μαρτίου 2021 μετά από δύο παρατάσεις που δόθηκαν λόγω της πανδημίας.

Η ανταπόκριση των υπόχρεων προσώπων ήταν πολύ υψηλή και συνολικά υποβλήθηκαν 182.000 εμπρόθεσμες δηλώσεις, δηλαδή ποσοστό 96% επί του συνόλου των 190.000 υπόχρεων. Για το έτος 2020 έχουν επίσης υποβληθεί 117.000 ψηφιακά παραστατικά συνημμένα των δηλώσεων.

Καταβολή παραβόλου

Επισημαίνεται πως η υποβολή δηλώσεων «πόθεν έσχες» μπορεί να συνεχιστεί και εκπρόθεσμα με την καταβολή παραβόλου.

Από τις εκπρόθεσμες υποβολές των ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάθεσης του έτους 2019 εισπράχθηκαν 7.800 παράβολα, συνολικής αξίας 711.000 ευρώ.

Το πληροφοριακό σύστημα «πόθεν έσχες» βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία από το 2015. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών έχει δεχθεί 1,5 εκατ. δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (αρχικές και ετήσιες) από 257.000 υπόχρεους πολίτες που εργάζονται σε 4.000 διαφορετικούς φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και ιδιωτικές εταιρίες.

Η διαδικασία υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής, της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου