Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Πότε πληρώνονται τα αναδρομικά για τους κληρονόμους των δικαιούχων;

Πότε πληρώνονται τα αναδρομικά για τους κληρονόμους των δικαιούχων?

10 Φεβρουαρίου : πληρώνονται όσοι έχουν οριστική αίτηση, έχουν καταθέσει όλα τα πιστοποιητικά και έχει γίνει ήδη ο έλεγχος φακέλου.

10 Μαρτίου : πληρώνονται όσοι υποβάλλουν δικαιολογητικά έως 28/2/2021

12 Απριλίου : πληρώνονται όσοι έχουν κληρονομικό δικαίωμα από διαθήκη.

Στις 2 πρώτες ημερομηνίες δεν πληρώνονται όσοι έχουν κληρονομικό δικαίωμα από διαθήκη . Αυτοί θα κληθούν εντός Φεβρουαρίου να υποβάλλουν επιπλέον στοιχεία της διαθήκης.

Τι μπορώ να διεκδικήσω αν ασθενήσω με covid λόγω της εργασίας μου?

Ο Κώδικας Νόμων για την Υγεία & Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α ́) ιδρύει ευθύνη του εργοδότη για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, ορίζει στο άρθρο 42, παρ.1 ότι «Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων». Άλλωστε, τα μέτρα για την ασφάλεια, την υγεία και την υγιεινή κατά την εργασία σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να συνεπάγονται την οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων (άρθρ. 42, παρ. 10). Συνεπώς, θα ενεργοποιηθεί ο κυρωτικός μηχανισμός του νόμου (άρθρα 71 επόμενα) και θα επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη, με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου Προϊσταμένου Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου ή του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας. Επίσης, προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις για τον εργοδότη που με δόλο έθεσε την υγεία των εργαζομένων σε κίνδυνο (άρθρο 72).

Επιπλέον, βάσει των πρόσφατων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) για τα έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού (ενδεικτικά η ΚΥΑ Νοεμβρίου Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342, ΦΕΚ B’ 4899/06.11.2020), συναρμόδιοι στον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων είναι και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), η Ελληνική Αστυνομία κ.ά. (άρθρο 8, παρ.1 α’). Παρατηρείται συρροή στην επιβολή προστίμου τόσο από νόμο όσο και από υπουργική απόφαση (κανονιστική διοικητική πράξη), όμως μία φορά θα επιβληθεί πρόστιμο, αφού και στις δύο περιπτώσεις προστατευτέο είναι το ίδιο έννομο αγαθό, η υγεία.

Επιπρόσθετα, ο εργοδότης ενδεχομένως ευθύνεται ποινικά, αν θεωρούσε πιθανό ότι οι εργαζόμενοί του θα μολυνθούν και τουλάχιστον το αποδεχόταν. Σε μια τέτοια περίπτωση, πληρούται το έγκλημα της έκθεσης (306 ΠΚ).

Οι εργαζόμενοι μπορούν να αξιώσουν αποζημίωση για την τέλεση αδικοπραξίας εις βάρος τους (914 ΑΚ) αλλά και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (932 ΑΚ). Πιο συγκεκριμένα, η παρανομία που απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση της αδικοπρακτικής ευθύνης συνίσταται στην προσβολή του απόλυτου δικαιώματός τους στην υγεία. Εκτός αυτών, οι εργαζόμενοι δικαιούνται και τον μισθό τους για το διάστημα που εμποδίστηκαν να παράσχουν την εργασία τους, σύμφωνα με το άρθρο 657 ΑΚ και τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 658 ΑΚ.

 

Τί μπορώ να διεκδικήσω αν μου αλλάξει θέση εργασίας ο εργοδότης μου?

Ο βαθμολογικός υποβιβασμός του εργαζομένου ή η αφαίρεση καθηκόντων του, χωρίς να δικαιολογείται από λόγους που ανάγονται στο πρόσωπο του εργαζομένου (πχ τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος) και χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη συμβατική πρόβλεψη, προκαλεί την ηθική βλάβη του μισθωτού ανεξάρτητα από το αν συνεπάγεται και τη μείωση των αποδοχών του, δηλαδή την υλική του ζημία.

Ο υποβιβασμός του μισθωτού (από προϊστάμενος σε υφιστάμενος) αποτελεί και προσβολή της προσωπικότητας του, λόγω της ηθικής και επαγγελματικής του μείωσης.

Τι μπορώ να κάνω όταν ο εργοδότης προσπαθεί να με εξαναγκάσει σε παραίτηση?

Όταν ο εργοδότης επιδιώκει μέσω της αντισυμβατικής του συμπεριφοράς, την εκ μέρους του μισθωτού καταγγελία της σύμβασης εργασίας, αναγνωρίζεται στον τελευταίο το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση.

Πιο συγκεκριμένα, όταν ο εργοδότης, με συστηματικές παραβάσεις των υποχρεώσεών του, επιδιώκει τον εξαναγκασμό του μισθωτού σε παραίτηση, με απώτερο σκοπό την αποφυγή καταβολής της αποζημίωσης απόλυσης, υφίσταται μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

Τέτοιες παραβάσεις συνιστούν π.χ. η μη καταβολή του μισθού στον εργαζόμενο επανειλημμένως, οι προσβολές της προσωπικότητας, η άρνηση συνεργασίας, η δημιουργία δυσμενούς εργασιακού κλίματος, η στέρηση των καθηκόντων του μισθωτού, η σεξουαλική παρενόχληση.

Ο μισθωτός, λοιπόν, που έρχεται αντιμέτωπος με τις ως άνω εργοδοτικές παραβάσεις, μπορεί να κάνει χρήση των δικαιωμάτων που του παρέχονται με το άρθρο 7 του Ν. 2112/1920, ανάμεσα στα οποία ανήκει και το δικαίωμα να θεωρήσει την μονομερή βλαπτική μεταβολή ως καταγγελία από την πλευρά του εργοδότη (απόλυση) και να αποχωρήσει, αξιώνοντας συγχρόνως την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης.

Ο μισθωτός δικαιούται να αξιώσει και την χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, εφόσον η ανωτέρω συμπεριφορά του εργοδότη επέφερε τέτοια ηθική μείωση στην προσωπικότητά του, ώστε η περαιτέρω συνέχιση της εργασίας του να καθίσταται αδύνατη ή δυσχερής.

Διαβάστε ακόμη:

Ευρωεκλογές 2024 – Αποτελέσματα ΥΠΕΣ: ΝΔ 27,5%, ΣΥΡΙΖΑ 14,58%, ΠΑΣΟΚ 13,75%

Ευρωεκλογές 2024 - Η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας...

«Στα αθλητικά πάμε..καλά»

Άρθρο των φοροτεχνικών Παναγιώτη Παντελή και Ηλία Χατζηγεωργίου Στα...

Τα “brainstorimg” Δούκα, οι τηλε-μεταγγραφές της Αττικής και ο γάμος της σεζόν

Η στήλη αυτή λέει..δημοσίως όσα φτάνουν στα…ευαίσθητα αυτιά μας...

Ενημερωτικό Δελτίο

Xριστίνα Β. Γλύκου: Πλειστηριασμοί, νομιμοποιήσεις και άλλα.. δαιμόνια

12 χρόνια πέρασαν από την πρωτοφανή οικονομική κρίση που βίωσε η χώρα και τα απόνερα αυτής συνεχίζουν να χτυπούν αδιάκοπα τους οφειλέτες στεγαστικών και...

Τι αλλάζει για τους απασχολούμενους συνταξιούχους (Οδηγός)

Ο δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης σας ενημερώνει μέσα από το Dimosio.gr για τα θέματα που απασχολούν τους συνταξιούχους. Σήμερα, εστιάζει στο θέμα των απόμαχων της...

ΕΟΔΥ: Τα σημεία των δωρεάν rapid test σήμερα Κυριακή

Δωρεάν μαζικές δειγματοληψίες θα πραγματοποιήσουν αύριο, Κυριακή 20 Φεβρουαρίου, τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ, σε όλη την επικράτεια. Συγκεκριμένα, τα κλιμάκια θα βρίσκονται στα εξής σημεία: Δ....

Ευρώπη Κοσμίδη: Με έργα και όχι με λόγια και ψεύτικες υποσχέσεις, δίνουμε λύσεις σε προβλήματα που ταλαιπωρούν δεκαετίες!

Το Dimosio.gr επικοινώνησε με την Περιφερειακή Σύμβουλο και Εντεταλμένη για ζητήματα Τεχνικών Έργων κα. Ευρώπη Κοσμίδη για μια συνέντευξη εφ'όλης της ύλης για ζητήματα...