Αρχική Ασφάλιση Πως θα υπολογίζονται τα εφάπαξ – Πόσο θα περικοπούν τα νέα ποσά

Πως θα υπολογίζονται τα εφάπαξ – Πόσο θα περικοπούν τα νέα ποσά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Νέα εγκύκλιο για τα ήδη κουτσουρεμένα εφάπαξ εξέδωσε το υπουργείου Εργασίας αποσαφηνίζοντας το νέο τρόπο υπολογισμού του βοηθήματος για μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους. Με τη επίμαχη εγκύκλιο μπαίνουν οι τελευταίες μνημονιακές πινελιές που οδηγούν στο ψαλίδισμα της συγκεκριμένης παροχής που θα κυμανθεί από 15 έως και 20% με βάση το νόμο Κατρούγκαλου.

Σε εκκρεμότητα παραμένουν περίπου 59.000 αιτήσεις, είτε για τη χορήγηση εφάπαξ, είτε αυτές αφορούν σε διαδοχική ασφάλιση, είτε στην ασφάλιση σε ένα φορέα. Υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Εργασίας επισημαίνουν στην «Ελευθερία του Τύπου» ότι η απονομή των εφάπαξ θα ολοκληρωθεί έως τον Αύγουστο του 2018, ενώ οι μειώσεις θα αγγίξουν έως και το 20%!

Σύμφωνα με το ν.4387/2016 οι περικοπές θα είναι λίγο μικρότερες (από 15,64% έως 16,30%) για όσους δημοσίους υπαλλήλους είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης – ΠΕ συγκριτικά με όσους δικαιούχους είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ΔΕ (από 16,49% έως 17,25%), αλλά και όσους είναι υποχρεωτικής εκπαίδευσης – ΥΕ (από 17,39% έως 18,26%).

Από τη προσφατη εγκύκλιο προκύπτει ότι μόνο σε 20.000 εφάπαξ από τα 59.000 που δεν έχουν απονεμηθεί θα υπάρξει η προσαύξηση του μέσου όρου των αποδοχών!  Ο μέσος όρος των αποδοχών της τελευταίας πενταετίας έως και 31/12/2013, προσαυξάνεται ετησίως για το διάστημα έως και το 2020 με βάση τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ και για το διάστημα από το 2021 και εφεξής με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Η ετήσια αυτή προσαύξηση εφαρμόζεται από το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της ανωτέρω πενταετίας, έως και το προηγούμενο έτος από αυτό της αποχώρησης από την υπηρεσία ή την εργασία.  Στην εγκύκλιο επισημαίνει ότι όταν το επόμενο του καταληκτικού της πενταετίας έτος συμπίπτει ή έπεται του προηγούμενου της αποχώρησης έτους, από την υπηρεσία ή την εργασία ή το επάγγελμα, δεν υφίσταται ανάγκη ετήσιας προσαύξησης του μέσου όρου της πενταετίας καθώς δεν δύναται να συντρέξει ετήσια μεταβολή των δεικτών αυτών.

Συνεπώς, εάν πχ. η τελευταία πενταετία ενός ασφαλισμένου καταλήγει τον 12ο/2013 και η αποχώρησή του έγινε τον 12ο/2013, δεν υφίσταται ανάγκη ετήσιας προσαύξησης. Επίσης, δεν υφίσταται ανάγκη ετήσιας προσαύξησης, όταν η αποχώρησή του έγινε εντός του του 2014 ή του 2015. Αντίθετα, υφίσταται ανάγκη ετήσιας προσαύξησης αν η αποχώρησή του έγινε εντός του 2016.

Ασφαλισμένος του τ.ΤΑΠΙΤ/Τ.Π. Εμπορικών Καταστημάτων, αποχώρησε από την εργασία του στις 31/3/2017 και ο μέσος όρος των αποδοχών του κατά την πενταετία από 1/1/2009 – 31/12/2013  που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής είναι 900 ευρώ. H αναπροσαρμογή του μέσου όρου των αποδοχών από το επόμενο του καταληκτικού έτους της πενταετίας (δηλαδή το 2014) μέχρι το προηγούμενο της αποχώρησης έτος (δηλ. 2016) γίνεται με τον συντελεστή 0,975. Επειδή ο σωρευμένος συντελεστής δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 1, λαμβάνουμε την τιμή 1. Άρα ο μέσος όρος των αποδοχών της πενταετίας παραμένει 900 ευρώ.