Αρχική Περιβάλλον Πώς θα παραχωρείται η χρήση σε παραλίες, όχθες και ποτάμια

Πώς θα παραχωρείται η χρήση σε παραλίες, όχθες και ποτάμια

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

Μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών θα προχωρήσει για πρώτη φορά στην παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού το υπουργείο Οικονομικών! Η παραχώρηση αιγιαλών μέχρι σήμερα αποτελούσε μια συνηθισμένη διαδικασία, η οποία ωστόσο προκαλούσε έντονες διαμαρτυρίες και ενστάσεις για τους όρους και προϋποθέσεις.

Αυτό το μείζον πρόβλημα φιλοδοξεί να επιλύσει το υπουργείο Οικονομικών μέσω του συστήματος των ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, το σύστημα θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε θέσεις παραχώρησης χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή κοινού και έπεται συνέχεια.

Στην απόφαση, που υπογράφει ο Ε. Τσακαλώτος, επισημαίνεται ότι η διακήρυξη της δημοπρασίας θα γίνεται μέσω του προγράμματος διαύγεια και της ιστοσελίδας του υπουργείου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της. Η προσφορά κάθε συμμετέχοντα εφόσον γίνει αποδεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα τον δεσμεύει, δεν τροποποιείται και δεν ανακαλείται.

Κάθε νέα προσφορά του ίδιου συμμετέχοντα, εφόσον γίνει αποδεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα ακυρώνει όλες τις προηγούμενες προσφορές του, τον δεσμεύει, δεν τροποποιείται και δεν ανακαλείται. Ο τελευταίος πλειοδότης δεσμεύεται από την προσφορά του και η δημοπρατούμενη θέση κατακυρώνεται σε αυτόν.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται μόνο εφόσον κηρυχθεί άγονη, ενώ ακυρώνεται αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση σφάλματος του συστήματος.

Το υπουργείο προτίθεται να διευρύνει τη χρήση των ηλεκτρονικών δημοπρασιών για τις παραχωρήσεις μέσα στα επόμενα χρόνια κάτι που θα εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή ενδιαφερομένων και το αδιάβλητο της διαδικασίας παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού).