Αρχική Ασφάλιση Πως θα λάβουν το επίδομα των 360 ευρώ οι ανασφάλιστοι υπερήλικες

Πως θα λάβουν το επίδομα των 360 ευρώ οι ανασφάλιστοι υπερήλικες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Επίδομα ύψους 360 ευρώ μπορούν να λάβουν χιλιάδες ανασφάλιστοι υπερήλικες, με ένα κλικ στον δικτυακό τόπο του ΟΠΕΚΑ (πρώην ΟΓΑ).

Απαραίτητες προυποθέσεις είναι ο δικαιούχος :

  • να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του
  • να μην λαμβάνει ή να μην δικαιούται σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από 360 ευρώ. Αν η σύνταξη αυτή είναι μικρότερη από το επίδομα, δικαιούται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει
  • να διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα 15 συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για τη λήψη του επιδόματος ή 15 έτη μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας του
  • το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά του να μην υπερβαίνει τα 4.320 ευρώ ή, στη περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 8.640 ευρώ

Εξαιρούνται της παροχής οι μοναχοί/ες, οι οποίοι διαμένουν σε Ιερές Μονές, όσοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας τους και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες των οποίων ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από την παροχή των 360 ευρώ.

Οι αιτήσεις για το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων θα υποβάλλονται στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ, την οποία αναπτύσσει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) στο πρότυπο της πλατφόρμας με την οποία διανεμήθηκε το Κοινωνικό Μέρισμα 2017.

Η νέα πλατφόρμα θα είναι διασυνδεδεμένη με όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά αρχεία του κράτους, έτσι ώστε να απαιτούνται τα ελάχιστα δυνατά δικαιολογητικά.