Υψηλότερες απολαβές και μόρια για ταχύτερη εξέλιξη θα λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί με υψηλή βαθμολογία, μετά την αξιολόγηση τους, αναφέρει η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως σε δήλωση της στην εφημερίδα «Απογευματινή». Τονίζει ακόμη πως θα λαμβάνουν υποχρεωτική επιμόρφωση όσοι καταγράφουν χαμηλές επιδόσεις.

Τρεις πυλώνες
Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση υλοποιείται σε τρεις πυλώνες:

Αξιολόγηση σχολικής μονάδας και αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου. Βρισκόμαστε ήδη στη δεύτερη χρονιά υλοποίησης.
Αξιολόγηση εκπαιδευτικού συστήματος – «ελληνική Pisa». Προετοιμάζεται ο δεύτερος κύκλος των Εθνικών Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα που διενεργήθηκαν για πρώτη φορά τον Μάιο του 2022 σε 554 σχολεία, με τη συμμετοχή 11.411 μαθητών.
Ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Ξεκινά σταδιακά εντός της τρέχουσας εβδομάδας σε σχολεία της Κρήτης, της Πελοποννήσου, του Βόρειου και Νότιου Αιγαίου, ενώ μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να επεκταθεί σε όλα τα σχολεία της χώρας.
Σε τι θα αξιολογείται ο εκπαιδευτικός;
Η αξιολόγηση θα γίνεται σε δύο επίπεδα:

α) Το διδακτικό και το παιδαγωγικό έργο, που εξειδικεύεται σε γενική και ειδική διδακτική, παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης

β) την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια

Ποιοι αξιολογούν;
Το έργο των εκπαιδευτικών αξιολογείται από τρία στελέχη εκπαίδευσης: τον σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (π.χ. σύμβουλος Φυσικής αξιολογεί τους φυσικούς), τον σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου και τον διευθυντή.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής:
Προετοιμασία διδασκαλίας, ετοιμότητα ως προς το γνωστικό αντικείμενο, διδακτική μεθοδολογία και πρακτικές, παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης, αναστοχασμός διδασκαλίας – αυτοαξιολόγηση.
Συμβολή στη δημιουργία κλίματος μάθησης μέσα στην τάξη, προώθηση πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, εμπλοκή σε μαθησιακή διαδικασία, πρόληψη προβλημάτων πειθαρχίας, επίλυση διαφορών, διαχείριση συγκρούσεων και αποδοχή διαφορετικότητας.
Συνέπεια και ενδιαφέρον στην εκτέλεση των υπαλληλικών υποχρεώσεων, ενεργός συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτοαξιολόγησή της, συνεργασία με τους συναδέλφους, επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς.