Αρχική Εργασιακά Πως θα αμείβονται οι εργαζόμενοι σε καταστήματα μέσω click away

Πως θα αμείβονται οι εργαζόμενοι σε καταστήματα μέσω click away

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Όσοι εργάζονται σε καταστήματα που λειτουργούν μέσω click away θα αμείβονται με αναλογία μισθού και ειδικής αποζημίωσης με βάση υπολογισμού τα 534 ευρώ.

Συγκεκριμένα, όσες επιχειρήσεις επιλέξουν να λειτουργήσουν με την μέθοδο της αγοράς από απόσταση, αντιμετωπίζονται σαν «κλειστές με κρατική εντολή», θα μπορούν να διατηρήσουν σε αναστολή σύμβασης εργασίας όσους εργαζόμενους επιθυμούν, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως οι εμποροϋπάλληλοι που θα απασχοληθούν για τις ανάγκες του click away, από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου έως και τις 7 Ιανουαρίου, θα μπορούν να παραμείνουν σε αναστολή σύμβασης.

Από την πλευρά τους οι εργοδότες που θα απασχολήσουν εργαζόμενούς τους, θα πρέπει να ανακαλέσουν τις αντίστοιχες αναστολές, προκειμένου ο μισθωτός να επιστρέψει σε ενεργή σύμβαση εργασίας για τον χρόνο που θα απασχοληθεί στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με σχετική ΚΥΑ για τις αναστολές Δεκεμβρίου, η ανάκληση επιτρέπεται και για κλειστούς και για πληττόμενους. Οι επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή, μπορούν να προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών. Αντιστοίχως οι πληττόμενες μπορούν να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων, όπως επίσης να θέτουν εκ νέου σε αναστολή συμβάσεων εργασίας ανεξάρτητα από το αν έχει ανακληθεί η αναστολή τους.