ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τη δυνατότητα να “ξεφουσκώσουν” τους λογαριασμούς του ΕΝΦΙΑ έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι αν φροντίσουν να διορθώσουν τα λάθη και τις παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους. Η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 έχει ανοίξει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τροποποιήσουν τα στοιχεία των ακινήτων που είχαν στην κατοχής τους την 1η Ιανουαρίου του 2018.

Τα λάθη ποκίλουν ανά περίπτωση, όμως αυτά που εντοπίζονται τακτικά από τα λογιστικά γραφεία βρίσκονται στο Ε9 και δυστυχώς , για τους φορολογούμενους, επηρεάζουν σημαντικά τον ΕΝΦΙΑ.

Ας δούμε τα έξι συνηθέστερα λάθη που εντοπίζονται:

  1. Επιφάνεια ακινήτου και κυρίως διάκριση μεταξύ βοηθητικών και κύριων χώρων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις που αποθήκες ή θέσεις στάθμευσης αποτελούν «παρακολούθημα» ενός διαμερίσματος, δηλαδή δεν έχουν χιλιοστά επί του οικοπέδου και δεν αποτελούν ξεχωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες, δηλώνονται στην ίδια γραμμή με το ακίνητο και φορολογούνται ως βοηθητικοί χώροι.
  2. Ημιτελή ακίνητα. Τα ημιτελή ακίνητα δικαιούνται έκπτωση 60% από τον ΕΝΦΙΑ. Για να δοθεί όμως η έκπτωση θα πρέπει να είναι δηλωμένο ότι το ακίνητο είναι μη ηλεκτροδοτούμενο ή εφόσον είναι ηλεκτροδοτούμενο με εργοταξιακό ρεύμα να έχει δηλωθεί ο αριθμός παροχής
  3. Υπόγεια τα οποία έχουν ξεχωριστή πρόσβαση σε δρόμο αποτελούν ξεχωριστές ιδιοκτησίες και δηλώνονται σε ξεχωριστή γραμμή στο Ε9. Ωστόσο, αν στη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας εμφανίζονται ως αποθήκες τότε δηλώνονται έτσι και χρεώνονται με σημαντικά χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ σε σχέση με έναν κανονικό επαγγελματικό χώρο.
  4. Στις περιπτώσεις επαγγελματικής στέγης όπου υπάρχει υπόγειος χώρος ή πατάρι το οποίο επικοινωνεί με τον κύριο χώρο μόνο μέσα από εσωτερική κλίμακα, τότε το υπόγειο ή το πατάρι δηλώνονται ως βοηθητικοί χώροι.
  5. Λάθη στο είδος του εμπράγματου δικαιώματος. Στις περιπτώσεις δικαιώματος οίκησης δηλώνεται επικαρπία.
  6. Η παλαιότητα ενός ακινήτου προκύπτει από το έτος κατασκευής του. Το έτος κατασκευής του προκύπτει από το έτος έκδοσης της οικοδομικής του αδείας. Έτσι, δεν αναγράφεται το έτος πρώτης ηλεκτροδότησης αλλά το έτος έκδοσης οικοδομικής αδείας. Στις περιπτώσεις μη ύπαρξης οικοδομικής αδείας χρησιμοποιείται οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο που αναγράφει ημερομηνία δόμησης

Πρέπει να επισημανθεί ότι η διόρθωση του Ε9 δεν σημαίνει μόνο πληρωμή του σωστού φόρου. Σημαίνει και «πράσινο φως» για την πώληση ή κάθε είδους μεταβίβαση ακινήτου αφού η πληρωμή του σωστού ΕΝΦΙΑ για τα πέντε τελευταία χρόνια είναι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση μιας μεταβίβασης. Την εκπλήρωση της σχετικής προϋπόθεσης οφείλουν να εξασφαλίζουν οι συμβολαιογράφοι.