Οι σχετικές διατάξεις ψηφίστηκαν στο φορολογικό νομοσχέδιο και σύντομα αναμένονται οι υπουργικές αποφάσεις, μέσω των οποίων θα ξεκαθαριστούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες.

Τι είναι τα προγράμματα non dom

Tα προγράμματα non dom απευθύνονται σε φορολογούμενους οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι για φορολογικούς σκοπούς σε μία χώρα, αλλά λόγω της έλλειψης επαρκούς σύνδεσης με αυτή τη χώρα πέραν της απλή φυσικής τους παραμονής, πχ γιατί η προέλευσή τους, τα περιουσιακά τους στοιχεία, οι επαγγελματικές δραστηριότητες κλπ βρίσκονται ανά την υφήλιο, το κράτος επιλέγει να μην φορολογήσει το παγκόσμιο εισόδημά τους, με σκοπό να δρέψει τα έμμεσα οφέλη από την εγκατεστημένη παρουσία τους σε αυτό.

Για να απολαμβάνει κάποιος τα φορολογικά αυτά οφέλη θα πρέπει να καταβάλλει ετησίως ένα ποσό της τάξης των 100.000 ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να φαντάζει μεγάλο, αλλά για τις οικονομικές επιφάνειες στις οποίες απευθύνεται είναι ιδιαίτερα συμφέρον, δεδομένου του οικονομικού οφέλους που φέρνει. Δεδομένου μάλιστα ότι δεν υπάρχει φορολογική κλίμακα και το ποσό του φόρου είναι σταθερό ανεξαρτήτως εισοδήματος, όσο μεγαλύτερη είναι η περιουσία, τόσο αυξάνεται το όφελος.

Επιπλέον, προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να μην έχουν φορολογηθεί στην εκάστοτε χώρα τα τελευταία χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για άτομα που έχουν παγκόσμιο εισόδημα σε άλλες χώρες, αλλά επιλέγουν την χώρα που προσφέρει το πρόγραμμα non dom για τη διαμονή τους.

Οι προϋποθέσεις για την Ελλάδα

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο νομοσχέδιο, το ελληνικό πρόγραμμα non dom έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Όσοι ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις,

  • Να πραγματοποιήσουν επένδυση 500.000 ευρώ (εντός τριών ετών από τη στιγμή που κάνουν την αίτηση) στην ελληνική οικονομία. Η εν λόγω επένδυση μπορεί να γίνει είτε σε άυλους τίτλους (π.χ. μετοχές εταιρειών, ομόλογα κλπ), είτε στην πραγματική οικονομία (ακίνητα, επιχειρήσεις κλπ).
  • Να μην ήταν ήταν φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδος τα προηγούµενα επτά από τα οκτώ έτη πριν τη µεταφορά της φορολογικής κατοικίας τους στην Ελλάδα
  • Να πληρώνουν φόρο 100.000 ευρώ  ετησίως και επιπλέον 20.000 ευρώ για κάθε μέλος της οικογενείας τους , ανεξαρτήτως περιουσίας και εισοδημάτων
  • Εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι κάνουν τη σχετική αίτηση και γίνονται «φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, χωρίς να φορολογούνται για τα παγκόσμια εισοδήματά τους και την περιουσία τους ενώ θα μπορούν να διατηρούν το καθεστώς αυτό έως 15 χρόνια, πληρώνοντας 100.000 ευρώ το χρόνο.

Τα πλεονεκτήματα

Όπως αναφέρουν φορολογικοί παράγοντες, η υιοθέτηση ενός αντιστοίχου προγράμματος non dom από την Ελλάδα έχει σημαντικά πλεονεκτήματα για τη χώρα, εφόσον βέβαια επικοινωνηθεί σωστά στο εξωτερικό, ιδανικά μέσω των προεσβειών. Όπως εξηγούν, μπορεί το εν λόγω πρόγραμμα να απευθύνεται σαφώς σε περιορισμένο αριθμό ατόμων, όμως όσοι  το αξιοποιήσουν θα καταβάλλουν χρήματα σε ετήσια βάση. Δηλαδή, αν κάποιος ενταχθεί στο πρόγραμμα για 10 χρόνια, θα πληρώσει συνολικά 1 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, τονίζουν ότι ο «πήχης» των 500.000 ευρώ σε επενδύσεις δεν είναι απαγορευτικός, γεγονός που σημαίνει ότι δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε δισεκατομμυριούχους αλλά σε μια σαφώς μεγαλύτερη δεξαμενή πλουσίων. Σε συνδυασμό μάλιστα με το γεγονός ότι η επένδυση αυτή μπορεί να φέρει υψηλές αποδώσεις, ουσιαστικά πληρώνει από μόνη της ένα σημαντικό κομμάτι του ετήσιου φόρου των 100.000 ευρώ. Έτσι, εκτιμούν ότι –υπό συνθήκες- το ελληνικό non dom μπορεί να προσελκύσει μέχρι και 20.000 άτομα, τα οποία μεταφράζονται σε αρχική επένδυση 10 δισ. ευρώ αλλά και ετήσιους φόρους τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά την ελληνική οικονομία.