Αρχική Δικαιολογητικά Πως γίνεται η αδειοδότηση των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Πως γίνεται η αδειοδότηση των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διευκρινιστική εγκύκλιο για την εφαρμογή του προεδρικού Διατάγματος με το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας  των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών των δήμων εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι  στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ υπάγονται οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί που θα ιδρυθούν και θα λειτουργήσουν από τους ∆ήµους και τα νοµικά τους πρόσωπα, καθώς και οι ήδη λειτουργούντες παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί, ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή είτε λειτουργούν εντός νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, είτε ως υπηρεσία δήµων, είτε πρόκειται για δοµές που λειτουργούσαν στο πλαίσιο επιχείρησης και η λειτουργία τους έχει µεταφερθεί σε υπηρεσία του δήµου ή σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυτού, είτε λειτουργούν στο πλαίσιο κοινωφελούς επιχείρησης ΟΤΑ.

Επίσης , τονίζεται ότι οι δήμοι οφείλουν να συµµορφωθούν πλήρως στις διατάξεις του εντός προθεσµίας πέντε ετών από τη δηµοσίευσή του, καθώς και ότι η µη συµµόρφωση µε τις διατάξεις ΠΔ  µετά το πέρας της πενταετίας, συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του σταθµού.

Ωστόσο  προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφαλής για τα παιδιά λειτουργία όλων των δηµοτικών σταθµών καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα λειτουργίας τους µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία της πλήρους κτηριακής προσαρµογής, προβλέπεται σταδιακή συµµόρφωση τους στις συγκεκριμένες διατάξεις.

  • Η πρώτη περίοδος, μέχρι 31-07-2018, αφορά την τήρηση βασικών προδιαγραφών ως προς την επικινδυνότητα του κτιρίου και την καταλληλότητα της χρήσης του
  • Η δεύτερη, προβλέπει αποκλειστική προθεσμία δύο ετών για τη συμμόρφωση σε θέματα κινητού εξοπλισμού
  • Η τρίτη, προβλέπει ορίζοντα πενταετίας για την πλήρη συμμόρφωσή τους, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες κτιριακές προσαρμογές