Αρχική Ασφάλιση Πώς μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη στα 60 – Παραδείγματα και πίνακες

Πώς μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη στα 60 – Παραδείγματα και πίνακες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εν αναμονή των δύο αποφάσεων του ΣτΕ, που θα κρίνουν το μέλλον των ασφαλιστικών ταμείων και των συντάξεων επομένως, είναι πολύ χρήσιμο να δούμε τα στοιχεία και την δυνατότητα πολλών ασφαλισμένων για συνταξιοδότηση στα 60. Για την κατοχύρωση δικαιωμάτων συνταξιοδότησης, κρίσιμος είναι ο χρόνος ασφάλισης κατά τον οποίο κατοχυρώνονται τα δικαιώματα συνταξιοδότησης, ευνοώντας όσους συμπληρώνουν τα παλαιά όρια ηλικίας, εντός της μεταβατικής περιόδου 2015-2021. 

Καθοριστική λοιπόν, για τη σύνταξη στα 60 είναι η 20ετία, η 25ετία, η 35ετία και η 37ετία που θα πρέπει να συμπληρώνεται μέχρι το 2012 σε ΙΚΑ, Δημόσιο, Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών, ΟΑΕΕ, όπως και στα Ταμεία Μηχανικών, Γιατρών, Δικηγόρων. Οι διατάξεις σχετικά με σύνταξη, γονέων, γυναικών και ανδρών, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 18,3 έτη στο Δημόσιο μέχρι και 25 έτη έχοντας ανήλικο μέχρι το 2012, είναι ευνοϊκότερες .

Επίσης, για όλους τους μισθωτούς, όλων των Ασφαλιστικών Ταμείων, ο δρόμος για πλήρη συνταξιοδότηση στα 60 ανοίγει για όσους συμπληρώνουν φέτος ή και το 2019 35, 36 ή και 37 έτη ασφάλισης.

Για το Δημόσιο ισχύει, η 35ετία για σύνταξη όσων είχαν προσληφθεί πριν ή και μετά το 1983. Αν έχουν τα 35 έτη φέτος και το 58ο έτος, βγαίνουν στα 60. Αν είχαν την 35ετία το 2017 και κλείνουν φέτος τα 58 ή το αντίστροφο, θα βγουν πάλι στα 60. Αν συμπληρώνουν το 58ο έτος το 2019 και την 35ετία, θα βγουν στα 60 και 6 μήνες.

Με 35ετία και όριο ηλικίας που καθορίζεται από το πότε κλείνουν τα 58 βγαίνουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν μετά το 1983. Η βασική προϋπόθεση για τα 35 συντάξιμα έτη είναι να έχουν τα 25 χρόνια έως το 2011 και τα υπόλοιπα 10 ή 11 έτη μετά το 2011. Όσοι όμως συμπληρώσουν την 25ετία το 2011 θα χρειαστούν επιπλέον ένα έτος εργασίας, δηλαδή στα 36. Για τη συμπλήρωση των 36 ετών, ασφαλισμένοι με 25ετία το 2011 έχουν μπορούν να αναγνωρίσουν όχι μόνο στρατιωτική θητεία, αλλά και χρόνο σπουδών και ανατροφής παιδιών.

Όσοιι ασφαλισμένοι του Δημοσίου προσελήφθησαν μετά το 1983, ενώ είχαν παράλληλα και ένσημα σε ΙΚΑ ή άλλο Ταμείο πριν από το Δημόσιο, μπορούν να βγουν με 37ετία και όχι 35ετία, γιατί το όριο ηλικίας καθορίζεται στα 55 και όχι στα 58.. Σε αυτή την περίπτωση τα 37 έτη συμπληρώνονται και με το χρόνο αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας, είτε υπάρχει είτε όχι ασφάλιση πριν από το 1983.

Επίσης, για την έξοδο με 37ετία και με ηλικία κάτω των 60 έως το 2020, οι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν προσληφθεί απαραίτητα μετά την 1/1/1983 και να έχουν συμπληρώσει απαραίτητα 25ετία μέχρι το 2010.

Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που συμπληρώνουν 25ετία το 2012 κατοχυρώνουν το όριο ηλικίας των 59 ετών και συνταξιοδοτούνται με το νέο όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν θα έχουν πιάσει τα 59 έχοντας συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 έτη, τα οποία μπορούν να τα συμπληρώσουν και με αναγνωρίσεις πλασματικών ετών.

Οι υπάλληλοι που προσελήφθησαν μεταξύ των ετών 1987 έως 1992 μπορούν συμπληρώσουν την 25ετία στο Δημόσιο προχωρώντας και σε αναγνώριση πλασματικού χρόνου και επιπλέον να χρησιμοποιήσουν πλασματικά έτη λόγω τέκνων για να φτάσουν στην 37ετία.

Για παράδειγμα, υπάλληλος ο οποίος προσελήφθη το 1987 συμπλήρωσε 25ετία το 2012 και το 2018 φτάνει τα 31 έτη. Μπορεί να προχωρήσει σε αναγνώριση 4 έτη από σπουδές, 2 έτη από τη στρατιωτική θητεία και επιπλέον 1 πλασματικό έτος για κάθε παιδί, 3 έτη αν έχει δύο παιδιά και 5 έτη αν έχει τρία ή περισσότερα. Συνολικά, μπορεί να αναγνωρίσει 6 πλασματικά έτη και μαζί με το χρόνο ανατροφής παιδιών να φτάσει στην αναγνώριση 7 ή 9 ακόμη και 11 πλασματικών ετών. Άρα με 31 πραγματικά έτη που έχει συμπληρώσει το 2018, μπορεί να προσθέσει άλλα 6 πλασματικά χρόνια και να κλείσει την 37ετία και θα μπορεί να βγει με πλήρη σύνταξη στα 60,5.

IKA: Ο οδηγός για σύνταξη με 10.500 ένσημα

Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει την 35ετία ή 10.500 ένσημα μέχρι το 2012, για να κατοχυρώσουν την έξοδο στη σύνταξη πριν από τα 62 και εν προκειμένω στα 60 ή 60,5 έτη με αίτηση φέτος ή το 2019.

Όσοι έχουν 10.500 ένσημα έως το 2011 κατοχυρώνουν το 58ο έτος, ενώ με 10.500 ένσημα το 2012 κατοχυρώνουν το 59ο έτος.

Για το 2011μπορούν να αναγνωρίσουν μέχρι και 4 χρόνια ή 1.200 πλασματικά ένσημα από σπουδές, στρατιωτική θητεία και χρόνους παιδιών ή ανεργίας, ασθένειας. Ενώ για το 2012 μπορούν να αναγνωρίσουν έως 1.500 ένσημα.

Ασφαλισμένος ο οποίος το 2017 έκλεισε τα 69 και είχε 9.500 ένσημα το 2011, μπορεί να προχωρήσει στη δυνατότητα εξαγοράς ενσήμων, είτε από στρατιωτική θητεία είτε από χρόνο ανεργίας είτε από χρόνο ανατροφής τέκνων. Αν συμπληρώσει τις 10.500 ημέρες ασφάλισης και επειδή έχει το 60ό έτος, μπορεί να βγει άμεσα με σύνταξη. Αν δεν προχωρήσει στην εξαγορά πλασματικών ενσήμων θα πρέπει να περιμένει να συμπληρώσει τα 67.

Ένας ασφαλισμένος με 10.500 ένσημα σήμερα, και 9.000 το 2012 δεν τον συμφέρει να προχωρήσει σε εξαγορά 1.500 ενσήμων , αλλά τον συμφέρει οικονομικά να παραμείνει στην εργασία και να αποχωρήσει στα 62, έχοντας συμπληρώσει τα 12.000 ένσημα, ενδεχομένως με εξαγορά κάποιοι πλασματικού χρόνου, είτε χρόνου ανεργίας, είτε στρατιωτικής θητείας αν πρόκειται για άνδρα.

ΔΗΜΟΣΙΟ

Με 37 έτη και πρόσληψη μετά την 1.1.1983

Έτη Υπηρεσίας Ηλικία Συνταξιοδότησης
37 ως 31/12/2015 55,1
37 το 31/12/2016 56,9
37 το 31/12/2018 58.6
37 το 31/12/2019 59,5
37 το 31/12/2020 60,3
37 το 31/12/2021 61.2
37 το 31/12/2022 62
Με 25 έτη ως το 2010 και 35 έτη στο σύνολο ή 25 το 2011 και σύνολο 36 έτη στα 58 Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης
΄Εως 31/12/2015 58,6
31/12/2016 59
31/12/2017 59,6
31/12/2018 60
31/12/2019 60,6
31/12/2020 61
31/12/2021 61,6
31/12/2022 62 με 40 έτη
Με 37 έτη υπηρεσίας και ηλικία 59 ετών Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Έως 31/12/15 59,5
Έως 31/12/16 59.9
Έως 31/12/17 60.2
Έως 31/12/18 60.6
Έως 31/12/19 61.1
Έως 31/12/20 61.3
Έως 31/12/21 61.8
Έως 31/12/22 62 με 40 έτη

ΙΚΑ

Ένσημα Ηλικία Συνταξιοδότησης
Με 10.500 ένσημα ως το 2012 Σύνταξη στα 60 αν κάνουν την αίτηση φέτος ή στα 60,5 αν κάνουν αίτηση το 2019
Με 10.500 ένσημα ως το 2011 Κατοχύρωση συνταξιοδότησης στα 58
Με 10.500 ένσημα το 2012 Κατοχύρωση συνταξιοδότησης στα 59
Αναγνώριση πλασματικών ως το 2011 +2012 1200 ένσημα από χρόνο σπουδών-στρατιωτικής θητείας-ανεργίας-ασθενείας