Αρχική Πολιτική Πώς αποτιμά τα έργα του πρώτου χρόνου η κυβέρνηση

Πώς αποτιμά τα έργα του πρώτου χρόνου η κυβέρνηση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το έργο της σε όλους τους τομείς, τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζει η κυβέρνηση, με ένα κείμενο 47 σελίδων.

Στο εν λόγω κείμενο παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι πολιτικές και οι δράσεις που υλοποιήθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες ανά υπουργείο.

«Μέσα σε μόλις έναν χρόνο, έχουν γίνει άλματα προόδου στην Ελλάδα. Και αυτά τα άλματα δεν έγιναν τυχαία. Έγιναν έπειτα από σκληρή δουλειά και με τη στήριξη ολόκληρης της κοινωνίας», τονίζει σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το κυβερνητικό έργο, όπως γράφει το κείμενο, βασίζεται σε επτά άξονες:

1. Υγιή και πειθαρχημένα δημόσια οικονομικά

2. Μείωση των φορολογικών βαρών νοικοκυριών και επιχειρήσεων

3. Ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και προώθηση της ευστάθειας του τραπεζικού συστήματος

4. Αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους

5. Βελτίωση του ρυθμού αποπληρωμής δημοσίου χρέους

6. Προώθηση των αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας

7. Αντιμετώπιση οικονομικών επιπτώσεων υγειονομικής κρίσης

Στη συνέχεια απαριθμούνται οι βασικές δράσεις, με βάση αυτούς τους στόχους.

1. Πετύχαμε τους στόχους του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2019, καλύψαμε το δημοσιονομικό κενό για το 2020 και δημιουργήσαμε δημοσιονομικό χώρο για μειώσεις φόρων το 2020. (Στόχος 1)

2. Υποβλήθηκε πρόγραμμα σταθερότητας (Stability Program) 2021-2023 και αντίστοιχο πλάνο χρηματοοικονομικών αναγκών (Financial needs plan). (Στόχος 1)

3. Πετύχαμε την αποκατάσταση των πόρων για την αντιμετώπιση του προσφυγικού στις γραμμές του Προϋπολογισμού της Ε.Ε. (Εcofin Budget Νοέμβριος 2019) και διαθέσαμε κονδύλια από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, ύψους περίπου 0,2% του Α.Ε.Π. (Στόχος 1)

4. Αναβαθμίστηκε η ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης (Fitch, S&P, Scope Ratings, DBRS). (Στόχος 1)

5. Μείωση φορολογικών βαρών νοικοκυριών

• Μειώσαμε τον ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 22%. (Στόχος 2)
• Δημιουργήσαμε νέα προοδευτική φορολογική κλίμακα με χαμηλότερο ανώτατο φορολογικό συντελεστή. (Στόχος 2)
• Μειώσαμε τον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα από 22% στο 9%, για εισοδήματα μέχρι 10.000 €. (Στόχος 2)
• Αναθεωρήσαμε το πλαίσιο για τη φορολογική κατοικία (non-dom). (Στόχος 2)
• Θεσπίσαμε έκπτωση φόρου 40% για δαπάνες που αφορούν λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων. (Στόχος 2)
• Αναστείλαμε τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης ακινήτων για μία ακόμη τριετία μέχρι την 31.12.2022. (Στόχος 2)
• Αυξήσαμε το αφορολόγητο κατά 1.000 € για κάθε προστατευόμενο τέκνο, ανεξαρτήτως αριθμού αυτών. (Στόχος 2)
• Καθιερώσαμε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% σε κατηγορίες φαρμάκων που αφορούν ασθενείς με δυσίατα νοσήματα και πάσχοντες από καρκίνο και απαλλάξαμε από την εισφορά αλληλεγγύης όλα τα Αμεα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% ανεξαρτήτως της μορφής αναπηρίας. (Στόχος 2)
• Μειώσαμε τους συντελεστές ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη, τα κράνη μοτοσικλετιστών και τα παιδικά καθίσματα από 24% σε 13%. (Στόχος 2)
• Απαλλάξαμε τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης πολυτέκνων από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης. (Στόχος 2)
• Θεσπίσαμε προσαυξημένη έκπτωση στις φορολογικές αποσβέσεις των μη ρυπογόνων επιβατικών αυτοκινήτων. (Στόχος 2).

6. Μείωση φορολογικών βαρών επιχειρήσεων

• Μειώσαμε το φορολογικό συντελεστή κερδών επιχειρήσεων από 28% σε 24%, για εισοδήματα του 2019. (Στόχος 2)
• Μειώσαμε τη προκαταβολή φόρου στο 95% για το φόρο από επιχειρηματική δραστηριότητα νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων για το 2018. (Στόχος 2)
• Μειώσαμε το φορολογικό συντελεστή για τα μερίσματα από 10% σε 5%. (Στόχος 2)
• Μειώσαμε κατά 50% το φορολογικό συντελεστή του πρώτου κλιμακίου για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, για τα 3 πρώτα έτη λειτουργίας. (Στόχος 2)
• Θεσπίσαμε έκπτωση δαπανών για δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. (Στόχος 2)
• Αναστείλαμε το ΦΠΑ στις οικοδομές με άδεια από 01.01.2006 και εφεξής. (Στόχος 2)
• Καθιερώσαμε χαμηλό φορολογικό συντελεστή 10% για όλα τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα. (Στόχος 2)
• Προβλέψαμε επιστροφή ή διαγραφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί για μη διατεθείσες ποσότητες μικρών οινοπαραγωγών. (Στόχος 2)
• Θεσπίσαμε απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων του Ν. 3091/2002 όλων των νομικών προσώπων και των εταιρειών στις οποίες συμμετέχουν αυτά με ποσοστό 100% για κοινωφελείς και άλλους συναφείς σκοπούς. (Στόχος 2)
• Θεσπίσαμε απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις δωρεές, προκειμένου να υποστηριχθούν οι δωρεές προς το Ελληνικό Δημόσιο για κοινωφελείς σκοπούς. (Στόχος 2)
• Καταργήσαμε την εισφορά 0,6% για εταιρείες factoring και leasing (άρθρο 1 Ν. 128/1975). (Στόχος 2)
• Θεσπίσαμε ρυθμίσεις για την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, για τη φορολογία πλοίων υπό ξένη σημαία και για τη ναύλωση γυμνού πλοίου. (Στόχος 2)
• Μεταρρυθμίσαμε το φορολογικό πλαίσιο των δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών από εργαζόμενους (stock options). (Στόχος 2)

7. Ανασχεδιάσαμε και επικαιροποιήσαμε τις ζώνες του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων (ΑΠΑΑ) και σχεδιάσαμε περίπου 3.750 υπό διαμόρφωση νέες ζώνες με στόχο την επέκταση της πληθυσμιακής κάλυψης του συστήματος ΑΠΑΑ από 85% σε 98%.

8. Προχωρήσαμε σε πλήρη άρση περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και τραπεζικών συναλλαγών. (Στόχος 3)

9. Ψηφίστηκε το πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής» για την αντιμετώπιση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ήδη η Εurobank υπέβαλε σχετικό αίτημα. (Στόχος 3)

10. Βελτιώσαμε το θεσμικό πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς, με ψήφιση τροπολογίας για τη θεσμική θωράκισή της. (Στόχος 3)

11. Θεσπίζουμε άμεσα το νομικό πλαίσιο λειτουργίας ιδρυμάτων χορήγησης μικροπιστώσεων. (Στόχος 3)

12. Τροποποιήσαμε το νόμο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Τ.Χ.Σ./Δημοσίου στους εταιρικούς μετασχηματισμούς των τραπεζών. (Στόχος 3)

13. Συνάψαμε συμφωνίες με την ΕΤΕπ για την άντληση κεφαλαίων, περίπου 1 δις. €, με στόχο τη στήριξη σημαντικών επενδυτικών εγχειρημάτων και την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. (Στόχος 3)

14. Συντάχθηκε Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τη διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους με το οποίο τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι και δράσεις για την επόμενη τριετία. (Στόχος 4)

15. Αναπτύξαμε το δίκτυο κέντρων – γραφείων ενημέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών. (Στόχος 4)

16. Προχωρήσαμε σε απλούστευση των διαδικασιών και κατάργηση δικαιολογητικών αιτήσεως για την υπαγωγή στην προστασία της πρώτης κατοικίας. (Στόχος 4)

17. Αναπτύχθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος επιδότησης αποπληρωμής δανείων με υποθήκη στην κύρια κατοικία που αφορά στη συνεισφορά του Δημοσίου. (Στόχος 4)

18. Εγκρίθηκαν τα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους και εκταμιεύτηκαν τα ποσά που αφορούν σε ANFAs / SMPs. (Στόχος 5)

19. Προχωρήσαμε σε 5 εκδόσεις χρέους, διάρκειας 7, 10,15,7 και 10 ετών αντιστοίχως με εξαιρετικά χαμηλό κόστος δανεισμού. (Στόχος 5)

20. Εξοφλήσαμε μέρος του δανείου προς το ΔΝΤ, ποσού 2,7 δις. €. (Στόχος 5)

21. Ενεργοποιήσαμε το μηχανισμό συντονισμού για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) και τις θυγατρικές εταιρείες αυτής. (Στόχος 6)

22. Ενισχύσαμε την οικονομική βιωσιμότητα της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. (Στόχος 6)

23. Αναβαθμίσαμε τη λειτουργία της ΕΑΒ (νέα διοίκηση, προσλήψεις προσωπικού, απαλλαγή κινητικότητας, ορισμός εσωτερικού ελεγκτή, αναβάθμιση μαχητικών αεροσκαφών κ.α). (Στόχος 6)

24. Προωθήσαμε τη διαγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ΕΛΒΟ. (Στόχος 6)

25. Προωθήσαμε την εκκαθάριση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά. (Στόχος 6)

26. Ιδιωτικοποιήσεις συνολικά: (Στόχος 6)

• ΜΑΡΙΝΑ ΧΙΟΥ: Ολοκλήρωση παραχώρησης, στις 6/2/2020.
• ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ: Υπογραφή σύμβασης παραχώρησης, στις 13/5/2020.
• ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ: Έναρξη διαγωνισμού στις 9/12/2020 και επιλογή υποψήφιων επενδυτών για τη Β’ φάση της διαδικασίας στις 2/6/2020.
• ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ: Έναρξη διαγωνισμού στις 23/1/2020 και επιλογή υποψήφιων επενδυτών για τη Β’ φάση της διαδικασίας στις 16/6/2020.
• AIA: Έναρξη διαγωνισμού Στις 28/6/2019 και επιλογή υποψήφιων επενδυτών για τη Β’ φάση της διαδικασίας στις 31/1/2020.
• CASTELLO BIBELLI (ΚΕΡΚΥΡΑ): Ολοκλήρωση πώλησης, τον Ιανουάριο 2020.
• ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ: Ολοκλήρωση πώλησης, τον Μάρτιο 2020.
• ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ ΜΑΝΑ (ΑΡΚΑΔΙΑ): Υπογραφή Μακροχρόνιας Μίσθωσης, τον Μάρτιο 2020.
• ΓΟΥΡΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Έγκριση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος από το ΚΣΔ, τον Μάιο 2020.

27. Εντάξαμε τη ΛΑΡΚΟ σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. (Στόχος 6)

28. Προωθήσαμε την επένδυση στο Ελληνικό: Εκδόθηκαν τέσσερις ΚΥΑ χωροθέτησης και εφαρμογής του σχεδίου ολοκληρωμένης ανάπτυξης για το Ελληνικό (ΚΥΑ Μητροπολιτικού πάρκου πρασίνου και αναψυχής, ΚΥΑ Ζώνης ανάπτυξης πρώην Αεροδρομίου, ΚΥΑ Ζωνών πολεοδόμησης και ΚΥΑ Ζωνών ανάπτυξης παρακτίου μετώπου). Ψηφίστηκε πράξη νομοθετικού περιεχομένου, για την παράδοση και διαχείριση των Κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων στο Ελληνικό. Έγιναν ενέργειες για την απομάκρυνση των υφιστάμενων δημόσιων και ιδιωτικών χρηστών από το ακίνητο. Ψήφιση και δημοσίευση στο ΦΕΚ, ρυθμίσεων, για την τακτοποίηση/νομιμοποίηση των αυθαίρετων κτισμάτων του Μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, καθώς και για την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης εντός του ΜΠΕΑΚ. Ψήφιση και δημοσίευση στο ΦΕΚ, ρύθμισης, για την ένταξη του έργο μετεγκατάστασης της ΜΥΑΛΣ, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ψήφιση και δημοσίευση διάταξης, για την εγγραφή των ΚΥΑ χωροθέτησης στο Κτηματολόγιο. Δημοσίευση ΦΕΚ διόρθωσης εσωτερικού ορίου στο ακίνητο της Παράκτιας Ζώνης του Αγίου Κοσμά. Έκδοση διαπιστωτικών πράξεων νομιμοποίησης για όλα τα κτίσματα εντός του ακινήτου (αυθαίρετα, διατηρητέα και διατηρούμενα). Έκδοση υπουργικής απόφασης για την έναρξη εργασιών κατεδάφισης, για τα πέντε πρώτα κτίρια του Παραρτήματος Β του ν. 4663/2020. (Στόχος 6)

29. Διανείμαμε κοινωνικό μέρισμα, ύψους €215 εκατ. (Στόχος 2)

30. Προκαταβάλαμε επίδομα θέρμανσης, ύψους €68 εκατ. (Στόχος 2)

31. Δόθηκε επίδομα 2.000 € στις νέες οικογένειες για κάθε παιδί που γεννιέται. (Στόχος 2)

Αντιμετώπιση οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης του κορωνοϊού

Στη συνέχεια του κειμένου, παρουσιάζονται οι δράσεις και τα μέτρα που έγιναν από πλευράς της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού -τη μεγαλύτερη «πρόκληση» της χρονιάς.

• Κρατική ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής για επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά εκτιμώμενου κόστους 2 δισ. €.
• Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από τις πληγείσες επιχειρήσεις αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες.
• Παράταση προθεσμίας καταβολής και αναστολή είσπραξης οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω του κορωνοϊού.
• Έκπτωση 25% για βεβαιωμένες οφειλές και δόσεις ρυθμίσεων που καταβάλλονται εμπρόθεσμα.
• Ευεργέτημα συμψηφισμού κατά 25% με άλλες οφειλές ή δόσεις σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης ΦΠΑ.
• Επιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.
• Μείωση μισθώματος (40%) σε πληττόμενες επιχειρήσεις.
• Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων και παράταση προθεσμιών καταβολής για πληττόμενες επιχειρήσεις, τους εκμισθωτές αυτών και τους μισθωτούς των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή.
• Αποζημίωση επιχειρήσεων στα πλαίσια της γονικής άδειας ειδικού σκοπού.
• Αναστολή για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών της καταβολής των δόσεων για πληττόμενους οφειλέτες.
• Παράταση προστασίας κύριας κατοικίας, με τα χαρακτηριστικά του υφιστάμενου Νόμου, για 3 ακόμη μήνες, έως το τέλος Ιουλίου 2020.
• Παράταση προθεσμιών εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών, αγροτών και ομόρρυθμων εταίρων.
• Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας.
• Παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή ΕΦΚ.
• Παράταση προθεσμίας δημοσιοποίησης ετήσιων οικονομικών εκθέσεων των εκδοτών με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
• Παράταση ή αναστολή προθεσμιών του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
• Απαλλαγή από τον ΦΠΑ των δωρεών που πραγματοποιούνται για την καταπολέμηση του κορωνοϊού.

Στη συνέχεια, του μακροσκελούς κειμένου, εξειδικεύονται οι δράσεις ανά υπουργείο.