ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αντιμέτωποι με αύξηση του ύψους των δαπανών για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών που πρέπει να καλύψουν φέτος με ηλεκτρονικές πληρωμές, είναι χιλιάδες φορολογούμενοι.

Αιτία της αύξησης στάθηκε η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα αυτών των πηγών που αποκτώνται εντός του 2020, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος».

Ειδικότερα, εξαιρείται από την εισφορά αλληλεγγύης, κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του 2021, κάθε φορολογούμενος ο οποίος θα δηλώσει για το έτος 2020 εισοδήματα από επιχειρηματικές δραστηριότητες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ακίνητα ή κινητές αξίες.

Για όσους δεν γνωρίζουν τη διαδικασία, όταν στον λογαριασμό του εκδότη δεν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια το χρόνο που ο κομιστής της επιταγής την εμφανίσει προς πληρωμή τότε η επιταγή σφραγίζεται.

Στην περίπτωση αυτή η τράπεζα υποχρεούται να την σφραγίσει και να την αναγγείλει στον Τειρεσία.

Αμέσως μετά ειδοποιείται ο εκδότης της ακάλυπτης επιταγής και εάν εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ενημέρωση δεν την εξοφλήσει, τότε μπαίνει στη «μαύρη λίστα» του Τειρεσία.

Συνολικά η αξία των ακάλυπτων επιταγών και των απλήρωτων συναλλαγματικών στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020 ανήλθε στα 97,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 όταν είχε ανέλθει σε 107 εκατ. ευρώ.

Στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020 οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στα 76,2 εκατ. ευρώ, έναντι 80,4 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019.

Συνολικά οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν στο 9μηνο 2020 ανήλθαν σε 5.472 τεμάχια, έναντι 6.067 στο 9μηνο 2019.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020 διαμορφώθηκαν σε 21,3 εκατ. ευρώ, από 26,6 εκατ. ευρώ στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019.

Συνολικά οι απλήρωτες συναλλαγματικές που σφραγίσθηκαν στο 9μηνο 2020 ανήλθαν σε 14.611 τεμάχια, από 13.115 την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019.