ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με ποσοστό από 20% έως 50% της μηνιαίας δόσης θα συνεισφέρει το Δημόσιο στην αποπληρωμή των «κόκκινων» δανείων που θα υπαχθούν στο νέο πλαίσιο για την πρώτη κατοικία.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει η σημερινή απόφαση, τα πρώτα χρήματα θα εισρεύσουν από τα κρατικά ταμεία στους λογαριασμούς των οφειλετών εντός του Ιουνίου. Σημειώνεται ότι η κρατική επιδότηση καταβάλλεται σε ειδικό δεσμευμένο και ακατάσχετο λογαριασμό και διακόπτεται σε περίπτωση που ο οφειλέτης αφήσει απλήρωτες τρεις συνεχόμενες δόσεις της ρύθμισης του δανείου του.

Η κρατική επιδότηση, ως ποσοστό της μηνιαίας δόσης, εξαρτάται από το εισόδημα και το μέγεθος του νοικοκυριού. Συγκεκριμένα:

 1.  Για ένα άτομο (μονοπρόσωπο νοικοκυριό):
Ετήσιο εισόδημα (ευρώ) Επιχειρηματικό δάνειο Λοιπά δάνεια
Από 0 έως 3.125 30% 50%
Από 3.125,01 έως 6.250 30% 40%
Από 6.250,01 έως 9.375 30% 30%
Από 9.375,01 έως 12.500 30% 20%
 1.  Για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα παιδί:
Ετήσιο εισόδημα (ευρώ) Επιχειρηματικό δάνειο Λοιπά δάνεια
Από 0 έως 4.375 30% 50%
Από 4.375,01 έως 8.750 30% 40%
Από 8.750,01 έως 13.125 30% 30%
Από 13.125,01 έως 17.500 30% 20%
 1.  Για μονογονεϊκή οικογένεια με δύο παιδιά:
Ετήσιο εισόδημα (ευρώ) Επιχειρηματικό δάνειο Λοιπά δάνεια
Από 0 έως 5.625 30% 50%
Από 5.625,01 έως 11.250 30% 40%
Από 11.250,01 έως 16.875 30% 30%
Από 16.875,01 έως 22.500 30% 20%
 1.  Για μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ή περισσότερα παιδιά:
Ετήσιο εισόδημα (ευρώ) Επιχειρηματικό δάνειο Λοιπά δάνεια
Από 0 έως 6.875 30% 50%
Από 6.875,01 έως 13.750 30% 40%
Από 13.750,01 έως 20.625 30% 30%
Από 20.625,01 έως 27.500 30% 20%
 1.  Για ζευγάρι χωρίς παιδιά:
Ετήσιο εισόδημα (ευρώ) Επιχειρηματικό δάνειο Λοιπά δάνεια
Από 0 έως 5.250 30% 50%
Από 5.250,01 έως 10.500 30% 40%
Από 10.500,01 έως 15.750 30% 30%
Από 15.750,01 έως 21.000 30% 20%
 1.  Για ζευγάρι με ένα παιδί:
Ετήσιο εισόδημα (ευρώ) Επιχειρηματικό δάνειο Λοιπά δάνεια
Από 0 έως 6.500 30% 50%
Από 6.500,01 έως 13.000 30% 40%
Από 13.000,01 έως 19.500 30% 30%
Από 19.500,01 έως 26.000 30% 20%
 1.  Για ζευγάρι με δύο παιδιά:
Ετήσιο εισόδημα (ευρώ) Επιχειρηματικό δάνειο Λοιπά δάνεια
Από 0 έως 7.750 30% 50%
Από 7.750,01 έως 15.550 30% 40%
Από 15.550,01 έως 23.250 30% 30%
Από 23.250,01 έως 31.000 30% 20%
 1.  Για ζευγάρι με τρία ή περισσότερα παιδιά:
Ετήσιο εισόδημα (ευρώ) Επιχειρηματικό δάνειο Λοιπά δάνεια
Από 0 έως 9.000 30% 50%
Από 9.000,01 έως 18.000 30% 40%
Από 18.000,01 έως 27.000 30% 30%
Από 27.000,01 έως 36.000 30% 20%

Πότε ξεκινά να καταβάλλεται η κρατική επιδότηση

 •  Ηλεκτρονική πλατφόρμα:Για την αυτόματη διαδικασία της υποβολής αίτησης μέσω της νέας πλατφόρμας που ονομάζεται «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας», προβλέπεται η έγκριση της δόσης από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους εντός 15 ημερών από την αποδοχή της ρύθμισης από τον οφειλέτη. Σημειώνεται ότι η καταβολή των χρημάτων θα πραγματοποιείται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ).
  •    Δικαστική απόφαση: Σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει ακολουθήσει τη δικαστική οδό και λάβει απόφαση από το Δικαστήριο που προβλέπει επιδότηση από το Δημόσιο, ο οφειλέτης οφείλει να «ανεβάσει» στην πλατφόρμα τη δικαστική απόφαση, ανά τράπεζα και ρυθμιζόμενη οφειλή.

Κατόπιν της εισαγωγής των στοιχείων μηνιαίας δόσης που όρισε η απόφαση του δικαστηρίου, καθώς και των λοιπών διαθέσιμων στοιχείων εισοδήματος, η πλατφόρμα υπολογίζει το ποσό Συνεισφοράς Δημοσίου. Στη συνέχεια, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους εγκρίνει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών το ποσό της Συνεισφοράς Δημοσίου.

Σε περίπτωση που μεταξύ της αίτησης του οφειλέτη και της μεταφόρτωσης της δικαστικής απόφασης ρύθμισης έχει μεσολαβήσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, ο οφειλέτης θα πρέπει να ζητήσει από την πλατφόρμα την εκ νέου ανάκτηση των δεδομένων αναφορικά με το διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα από τη φορολογική διοίκηση.