Αρχική Οικονομία Ποιοι φορολογούμενοι θα πληρώσουν φόρο μόνο για το 50% του εισοδήματός τους

Ποιοι φορολογούμενοι θα πληρώσουν φόρο μόνο για το 50% του εισοδήματός τους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αποσαφηνίσθηκαν προσφάτως οι λεπτομέρειες του ειδικού φορολογικού καθεστώτος για την προσέλκυση εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων από το εξωτερικό.

Φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα προκειμένου να απασχοληθούν σε νέες θέσεις εργασίας ή να προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ως αυτοαπασχολούμενοι (ή και τα δύο) έχουν απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματος που αποκτούν στη χώρα μας για μία επταετία.

Εφόσον πρόκειται για μισθωτούς, αυτοί μπορούν να απασχολούνται τόσο σε ημεδαπές εταιρείες όσο και σε υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων και των γραφείων του α.ν. 89/1967.

Στην περίπτωση των μισθωτών η απαλλαγή του 50% θα πραγματοποιείται με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και όχι μέσω «μειωμένης» παρακράτησης στην πηγή.

Προκειμένου να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς, τα πρόσωπα αυτά υποβάλλουν αίτηση στην ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, με τα σχετικά δικαιολογητικά έως τις 31 Ιουλίου του έτους κατά το οποίο έρχονται στη χώρα.

Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή θα εξετάζονται, αλλά σε σχέση με την υπαγωγή στο καθεστώς από το επόμενο έτος.

Κατ’ εξαίρεση, οι αιτήσεις που αφορούν το 2021 μπορούν να υποβληθούν έως 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι αναγκαία προϋπόθεση για την ένταξη στο καθεστώς είναι ο αιτών να ήταν φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής τουλάχιστον τα 5 από τα 6 έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα.