Αρχική Ελλάδα Ποιοι φόροι εισπράχθηκαν ευκολότερα μέσα στο 2019 – Τι δείχνουν τα στοιχεία...

Ποιοι φόροι εισπράχθηκαν ευκολότερα μέσα στο 2019 – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
προκαταβολής σύνταξης

Βελτίωση κατέγραψε η φορολογική συμμόρφωση στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 σε σχέση με το διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018 σε κάποιους τομείς, όπως προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την εμπρόθεσμη πληρωμή των φόρων.

Συγκεκριμένα, ο ΦΠΑ που πληρώθηκε εμπρόθεσμα το διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 ήταν μεγαλύτερος σε σχέση με το διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018.

Ειδικότερα:

Ο συνολικά οφειλόμενος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ήταν στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 στα 11,9 δισ. ευρώ, ενώ στην ώρα τους καταβλήθηκαν στην εφορία τα 9,9 δισ. ευρώ, ήτοι το 83,35% του συνολικού ΦΠΑ. Ο συνολικά οφειλόμενος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ήταν στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018 στα 11,3 δισ. ευρώ, ενώ στην ώρα τους καταβλήθηκαν στην εφορία τα 9,4 δισ. ευρώ.

Ο συνολικά οφειλόμενος φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων ήταν στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 στα 3,6 δισ. ευρώ, ωστόσο εμπρόθεσμα στην εφορία καταβλήθηκαν μόνον τα 2,5 δισ. ευρώ, ήτοι το 68,64% του συνολικού φόρου.

Ο συνολικά οφειλόμενος φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ήταν στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 στα 3,7 δισ. ευρώ και εμπρόθεσμα στην εφορία καταβλήθηκαν τα 3,3 δισ. ευρώ, ήτοι το 88,95% του συνολικού φόρου.

Τέλος, οι εμπρόθεσμες πληρωμές φόρου για ακίνητη περιουσία ανήλθαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 σε 1,6 δισ. ευρώ, έναντι συνολικά οφειλόμενου φόρου 2,1 δισ. ευρώ. Δηλαδή η εμπρόθεσμη πληρωμή φόρου ανήλθε στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 στο 74,27% του συνόλου.