Αρχική Επιχειρήσεις ΕΡΓΑΝH: Ποιες επιχειρήσεις πρέπει να καταχωρούν ψηφιακά στοιχεία από 1/1/2022

ΕΡΓΑΝH: Ποιες επιχειρήσεις πρέπει να καταχωρούν ψηφιακά στοιχεία από 1/1/2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με απόφαση του, ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης προσδιορίζει τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να καταχωρίσουν ψηφιακά στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα (Π.Σ.) ”Εργάνη”.

Στην απόφαση αυτή υπάγεται κάθε εργοδότης – επιχείρηση, που υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έντυπα αρμοδιότητας ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένων των αναφερομένων στο “Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης” του Υπουργείου Εσωτερικών.

Για την ορθή εφαρμογή των προβλεπομένων διατάξεων,  εργοδότες – επιχειρήσεις, μέλη εργοδοτικών οργανώσεων, που πρόκειται να καταχωρηθούν στο Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών  δηλώνουν υποχρεωτικά στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, ιδίως, τον κλάδο ή τους κλάδους της οικονομικής τους δραστηριότητας, τον αριθμό και τις ειδικότητες του απασχολούμενου προσωπικού τους και τη γεωγραφική περιφέρεια στην οποία δραστηριοποιούνται.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.1.2022