ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπόκεινται τα ποσά της 13ης σύνταξης που έλαβαν τον Μάιο του 2019 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Εφόσον τα αναλογούντα ποσά φόρου και εισφοράς είχαν ήδη παρακρατηθεί κατά την καταβολή της παροχής αυτής τον περσινό Μάιο, οι συνταξιούχοι που τα εισέπραξαν δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν επιπλέον ποσά με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν φέτος για το έτος 2019.

Από την άλλη πλευρά, τα απαλλασσόμενα από τον φόρο εισοδήματος προνοιακά επιδόματα των αναπήρων δεν θα επιβαρυνθούν φέτος με ειδική εισφορά αλληλεγγύης, ούτε θα συνυπολογιστούν στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή άλλων κοινωνικών επιδομάτων και παροχών. Δεν θεωρούνται εισοδήματα αμοιβές για αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης, ημερήσια αποζημίωση, αποζημίωση εξόδων κίνησης και επίδομα βιβλιοθήκης, η πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση χρήσης και συντήρησης οχήματος σε εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται στη μεταφορά ή διανομή προϊόντων.

Δεν φορολογούνται επίσης μεταξύ άλλων το επίδομα στους δικαστικούς λειτουργούς για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, το επίδομα στέγασης, τα έξοδα κηδείας και άλλες προνοιακές παροχές του ΟΠΕΚΑ.