Αρχική Οικονομία ΠΟΦΕΕ: Ενημέρωση για την υποβολή καταστάσεων Φορολογικών Στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (ΜΥΦ)...

ΠΟΦΕΕ: Ενημέρωση για την υποβολή καταστάσεων Φορολογικών Στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (ΜΥΦ) έτους 2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με την Α.1072/27-03-2021 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ παρατάθηκε η υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (ΜΥΦ) για το ημερολογιακό έτος 2020, έως και την 17/5/2021.

Επειδή οι ανωτέρω καταστάσεις αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο των ελεγκτικών επαληθεύσεων, τόσο των επιχειρήσεων (εσωτερικός έλεγχος) όσο και των συναδέλφων Λογιστών Φοροτεχνικών, στην διαδικασία ελέγχου υποβολής των Φορολογικών Δηλώσεων, καλούμε κατ’ αρχάς όλες τις επιχειρήσεις με έμφαση στις μεγάλες και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα οι οποίες υποβάλλουν ΜΥΦ καθώς και τους συναδέλφους Λογιστές – Φοροτεχνικούς, να προχωρήσουν άμεσα στην υποβολή των αρχείων των ΜΥΦ έτους 2020, με στόχο να γίνει έγκαιρα η επεξεργασία τους και οι σχετικές διορθώσεις στις τυχόν αποκλίσεις.