Αρχική ΑΣΕΠ Πλήθος αιτήσεων για την προκήρυξη 1Ε/2020 – Οι κλάδοι προτίμησης

Πλήθος αιτήσεων για την προκήρυξη 1Ε/2020 – Οι κλάδοι προτίμησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πολλές οι αιτήσεις ενδιαφέροντος για τις 2 θέσεις επιστημονικού προσωπικού που αφορούν τις ειδικότητες του ελεγκτή ιατρού και του ιατρού με θητέια 3 ετών αλλά και για τις 10 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.

Συνολικά έγιναν 209 αιτήσεις που όμως δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν θέσεις περισσοτέρων του ενός Γνωστικών Αντικειμένων – Εξειδίκευσης – Κλάδων, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 325.

Συγκεκριμένα:

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Ε/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ  14/12-5-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων), μίας θέσης (1) Ελεγκτή Ιατρού επί θητεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μίας (1) θέσης Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού) και δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών – Α.Δ.Α.Ε. (Ανεξάρτητη Αρχή), σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/3-3-1994/τ.Α΄), όπως ισχύει, υποβλήθηκαν συνολικά 209 αιτήσεις.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν θέσεις περισσοτέρων του ενός Γνωστικών Αντικειμένων – Εξειδίκευσης – Κλάδων, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 325 και αναλύεται ως εξής:

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ – ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ή ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 60
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 72
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ 15
ΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ 15
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 41
ΝΟΜΙΚΗΣ 78
ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 44