Αρχική Δήμοι Πιστοποίηση με το διεθνές πρότυπο ISO 9001 για τις Τεχνικές Υπηρεσίες του...

Πιστοποίηση με το διεθνές πρότυπο ISO 9001 για τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάπτυξης και πιστοποίησης του «Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας» σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του, ανακοίνωσε ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου.

«Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 προδιαγράφει τις απαιτήσεις για το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και δίνει έμφαση στην προσέγγιση διακινδύνευσης στις δραστηριότητες του Δήμου, ώστε να εντοπίζει απειλές και ευκαιρίες στην επίτευξη των στόχων του για την ποιότητα και να τις αντιμετωπίζει ή αξιοποιεί κατάλληλα.

Το πεδίο ανάπτυξης και πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας αφορά τον σχεδιασμό, τη διοίκηση, τη διαχείριση και την υλοποίηση Εθνικών και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων» όπως ενημερώνει σχετικά.

«Με την λήψη του διεθνούς προτύπου ISO 9001 πετυχαίνουμε την αναβάθμιση εσωτερικής λειτουργίας των Τεχνικών Υπηρεσιών μας. Η πιστοποίηση σύμφωνα με το εν λόγω πρότυπο αποτελεί το επιστέγασμα της οργάνωσης της Υπηρεσίας, αποδεικνύει την προσήλωση μας στην ικανοποίηση των προσδοκιών των δημοτών και επιπρόσθετα προσφέρει στον Δήμο την Διοικητική Ικανότητα ως δυνητικού δικαιούχου ΕΣΠΑ.», δήλωσε ο δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, και πρόσθεσε ότι ο Δήμος θα συνεχίσει και για τη λήψη ΙSO και σε άλλες υπηρεσίες όπως της Διεύθυνσης Πρασίνου με στόχο την πλήρη ανταπόκριση των υπηρεσιών στις νέες προκλήσεις για την Αυτοδιοίκηση».