Αρχική Δήμοι Ποιοι θα μετέχουν στο νέο σύστημα κινητικότητας στο Δημόσιο

Ποιοι θα μετέχουν στο νέο σύστημα κινητικότητας στο Δημόσιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αν και τα αιτήματα από υπηρεσίες του Δημοσιού για κάλυψη κενών θέσεων είναι πολλά, λίγα θα ικανοποιηθούν καθώς οι περισσότερες δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες που απαιτεί ο νόμος ώστε να μετέχουν στο νέο σύστημα κινητικότητας στο Δημόσιο.

Συγκεκριμένα μόνο οκτώ φορείς έχουν τις προϋποθέσεις για να μπουν στη ροή της κινητικότητας υπαλλήλων στο δημόσιο τομέα.

Όπως αναφέρει «Το Βήμα», ενώ τα αιτήματα των φορέων για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη ή για προσωρινή κάλυψη θέσεων με απόσπαση ξεπερνούν τα 1000, τελικά θα εξετασθούν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας περίπου τα 800 των «ώριμων» φορέων για να επικυρωθούν από αυτά όσα, κατά την κρίση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας ορθώς ετέθησαν.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας είναι η έκδοση Οργανισμών κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους, όπου απαιτείται και η αντίστοιχη κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και η καταχώριση των στοιχείων αυτών μαζί με την κατανομή θέσεων ανά οργανική μονάδα εκ μέρους των φορέων στο ψηφιακό Οργανόγραμμα.

Όμως, κατά την πρώτη εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (με βάση το νόμο 4440/2016), που ξεκινά με καθυστέρηση, θα μετέχουν μόνο επτά υπουργεία και μια Ανεξάρτητη Αρχή, καθώς, όπως επισημαίνει στο «Βήμα» κορυφαίο στέλεχος από ηγετικό επιτελείο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, «αυτοί είναι οι φορείς που σήμερα είναι εκατό τοις εκατό έτοιμοι, δηλαδή έχουν περιγράμματα και οργανογράμματα».

Πρόκειται για το υπουργείο Τουρισμού, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το υπουργείο Υγείας, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, το υπουργείο Δικαιοσύνης, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.