Αρχική Ασφάλιση Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν επιστροφή έως και 1.400 ευρώ – Τα ποσά...

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν επιστροφή έως και 1.400 ευρώ – Τα ποσά ανά κατηγορία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Επιστροφή έως 1.400 ευρώ έκαστος από την εισφορά υγειονομικής περίθαλψης που αχρεωστήτως τους είχε παρακρατηθεί θα λάβουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα περίπου 1 εκατ. συνταξιούχοι.  

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), «ο επαναπροσδιορισμός για την επιστροφή της εισφοράς αφορά στο χρονικό διάστημα από 1-1-2012 μέχρι 30-6-2016».

Η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού των συνταξιούχων με ποσά που αντιστοιχούν στην επιστροφή διαφορών για το παραπάνω χρονικό διάστημα, ενώ ένα από τα σενάρια που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι η καταβολή να πραγματοποιηθεί μέσα στον Δεκέμβριο. Την ίδια στιγμή, σε έγγραφο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης επισημαίνεται ότι η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί άπαξ.

Ωστόσο, υψηλόβαθμος υπηρεσιακός παράγοντας του υπουργείου Εργασίας εξηγεί στην «Ελευθερία του Τύπου» ότι το συγκεκριμένο έγγραφο εντάσσεται στο πλαίσιο προετοιμασίας του υπερταμείου ασφάλισης για όταν υπάρξει η σχετική απόφαση από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου. «Ακόμα δεν υπάρχει τέτοια απόφαση, δεν έχουν προσδιοριστεί οι λεπτομέρειες για τον τρόπο, αλλά και το χρόνο της συγκεκριμένης καταβολής» τονίζει χαρακτηριστικά.  

Διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός αυτός γίνεται επί του μεικτού ποσού της κύριας σύνταξης, στην οποία εφαρμοζόταν η κράτηση μετά την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις μειώσεις των νόμων 4024/2011, 4051/2011 και 4093/2012 και των αντίστοιχων κρατήσεων του Δημοσίου. Στην ουσία η Πολιτεία έχει παραδεχθεί ότι η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων εισπράχθηκε αχρεωστήτως, γιατί υπολογίστηκε στο ακαθάριστο ποσό των καταβαλλομένων συντάξεων.

Σύμφωνα με την ΠΟΠΣ δεν θα γίνει καμία επιστροφή στις παρακάτω περιπτώσεις:

– Σε όσους έχουν ήδη επιστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο (δικαστική απόφαση κλπ).

– Συντάξεις που δεν είχαν υποστεί μειώσεις με βάση τις διατάξεις των παραπάνω νόμων, γιατί είχαν νόμιμα εξαιρεθεί.

– Στις περιπτώσεις που είχαν επιστραφεί στους δικαιούχους ποσά υγειονομικής περίθαλψης που αχρεωστήτως είχαν παρακρατηθεί (π.χ. λόγω εξαίρεσης από την κράτηση σε διπλοσυνταξιούχους ή σε εργαζόμενους συνταξιούχους).

– Στις περιπτώσεις που ο υπολογισμός της εισφοράς κλάδου ασθενείας γινόταν στο ποσό της σύνταξης από το οποίο είχαν ήδη αφαιρεθεί τα ποσά που αντιστοιχούν στις μειώσεις που έγιναν με τις διατάξεις των παραπάνω νόμων.

Υπενθυμίζεται ότι το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) είχε εκτιμήσει ότι οι απώλειες από αυτήν την παρακράτηση είναι μεγάλες, και φτάνουν έως και τα 1.400 ευρώ ανά συνταξιούχο, ενώ συνολικά, είχε υπολογιστεί ότι τους οφείλονται περίπου 250 εκατ. ευρώ.

Δείτε τα ποσά ανά κατηγορία

Ποσό σύνταξης μετά τις μειώσεις Ποσό επιστροφής
1.000 283
1.148 230
1.221 336
1.354 292
1.473 292
1.533 407
1.616 413
1.701 584
1.781 867

 

1.877 973
1.957 1.035
2.030 1.097
2.068 1.212
2.100 1.389
2.200 1.610
2.278 1.663
2.355 1.734
2.446 1.840
2.524 1.902

 

2.616 2.017
2.695 2.070
2.774 2.185
2.852 2.247
2.930 2.362
3.103 2.468
3.415 3.220
3.665 3.972

ΠΟΣΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

1.000 178
1.148 146
1.221 210
1.354 187
1.473 187
1.533 260
1.616 324
1.699 374
1.701 552
1.781 616

 

1.877 657
1.957 698
2.030 771
2.068 885
2.100 1.022
2.200 1.054
2.278 1.104
2.355 1.168
2.446 1.209
2.616 1.282

 

2.695 1.314
2.774 1.387
2.852 1.428
2.930 1.501
3.103 1.565
3.415 2.044
3.665 2.304