Αρχική Ασφάλιση Ποια ασφαλιστικά χρέη διαγράφει ο ΕΦΚΑ

Ποια ασφαλιστικά χρέη διαγράφει ο ΕΦΚΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την διαγραφή αμφισβητούμενων οφειλών για ασφαλιστικές εισφορές του παρελθόντος, που έχουν καταλογιστεί κυρίως από τον πρώην ΟΑΕΕ σε παράλληλα απασχολούμενους και αφορούν το διάστημα έως 31/12/2016 προβλέπει -μεταξύ άλλων- το νομοσχέδιο «σκούπα» του υπουργείου Εργασίας που κατατίθεται από μέρα σε μέρα στη Βουλή.

Το σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει τις αλλαγές στο πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία, καθώς και στη διαδικασία μετάβασης από το καθεστώς εργασίας και ασφάλισης στο καθεστώς συνταξιοδότησης, αλλά και εκκρεμείς διατάξεις για τους αγρότες, δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα διαγραφής χρεών που ανατρέχουν σε χρόνο πριν από τη λειτουργία του ΕΦΚΑ και για τα οποία προκύπτει «εύλογη αμφιβολία» σε βάρος παράλληλα ασφαλισμένων.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις ωφελούμενων είναι :

– Δημοσιογράφοι «παλαιοί» ασφαλισμένοι στο τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ (πριν το 1993) οι οποίοι είχαν μπλοκάκι για δευτερεύουσες δημοσιογραφικές εργασίες και ο ΟΑΕΕ ζήτησε αναδρομικά υπέρογκα ποσά για την υποχρεωτική ασφάλιση σε αυτόν.

– Νέοι ασφαλισμένοι (από την 1/1/1993 και μετά) στο ΙΚΑ με ενεργό δελτίο παροχής υπηρεσιών μπορούσαν να επιλέξουν ασφάλιση ζητώντας εξαίρεση από ΟΑΕΕ εφόσον είχαν 25 ημέρες ασφάλισης κάθε μήνα στο ΙΚΑ. Αν ωστόσο διαπιστωνόταν, εκ των υστέρων, ότι δεν είχαν όλα τα ένσημα ή έλλειπε ακόμη και μια ημέρα, τους καταλόγιζαν το ποσό των εισφορών στον ΟΑΕΕ για όλο το διάστημα της παράλληλης εργασίας.

– Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ μικροεπιχειρηματίες και μικροξενοδόχοι, με απαλλακτικές από τον ΟΑΕΕ βεβαιώσεις, λόγω δραστηριότητάς τους σε μικρούς Δήμους με βάση πληθυσμιακά κριτήρια, οι οποίοι μπορεί να χρεώνονταν με αναδρομικές εισφορές από τον ΟΑΕΕ, ο οποίος ζητούσε εκκαθαριστικό εφορίας για να κρίνει αν υπάρχει υποχρέωση ή όχι υπαγωγής στην ασφάλιση με βάση εισοδηματικό κριτήριο.

– Μηχανικοί που βρίσκονταν ανάμεσα σε ΤΣΜΕΔΕ και ΟΑΕΕ, επειδή είχαν αναπτύξει και μια εμπορικού τύπου δραστηριότητα, συναφή με το επάγγελμα του μηχανικού.

Για την επίλυση των ασφαλιστικών αμφισβητήσεων θα εκδίδεται υπουργική απόφαση ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την υπουργική απόφαση, θα καθορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι προϋποθέσεις, ώστε να εξαιρεθεί η εξεταζόμενη κατηγορία ασφαλισμένων από την ασφάλιση και κατ’ επέκταση να απαλλαχτεί από οφειλές (βεβαιωμένες και μη) ή από τόκους, προσαυξήσεις, τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διάταξη αναφέρεται σε βεβαιωμένες ή μη οφειλές προς πρώην Φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω εύλογης αμφιβολίας περί την υποχρέωση υπαγωγής ή μη στην παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσότερων Φορέων για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2016, οι οποίες «δύνανται να διαγράφονται ή να απαλλάσσονται τυχόν επιβληθέντων πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων”.

Τι είναι η εύλογη αμφιβολία

Η εύλογη αμφιβολία μπορεί να αποδεικνύεται ενδεικτικά από:

(α) ύπαρξη δικαστικής απόφασης υπέρ του ασφαλισμένου-οφειλέτη,

(β) ύπαρξη αντίθετων αποφάσεων των δικαστηρίων επί του ιδίου δυσχερώς ερμηνευόμενου νομικού θέματος,

(γ) προηγούμενη μακρόχρονη πρακτική της διοίκησης συνεπεία της οποίας είχε δημιουργηθεί στα υπόχρεα πρόσωπα η πεποίθηση περί μη υπαγωγής στην ασφάλιση,

(δ) ύπαρξη διαφορετικών οδηγιών επί του θέματος από τη διοίκηση,

(ε) πλήρης ασφάλιση από μισθωτή ή μη μισθωτή απασχόληση κατά την ίδια χρονική περίοδο για την οποία έχουν καταλογιστεί εισφορές από Φορέα ασφάλισης μισθωτών ή μη μισθωτών.

Για να πετύχουν οι ασφαλισμένοι την υπαγωγή στην εν λόγω διαδικασία πρέπει να υποβάλλουν αίτημα στον ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαγραφή του χρέους θα είναι η καταβολή του συνόλου των εισφορών σε έναν από τους δύο ασφαλιστικούς φορείς.