Αρχική Περιφέρειες Περιφέρεια Αττικής: Στα σκαριά το πρώτο Πρότυπο Βιοκλιματικό Νηπιαγωγείο

Περιφέρεια Αττικής: Στα σκαριά το πρώτο Πρότυπο Βιοκλιματικό Νηπιαγωγείο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τη δημιουργία του πρώτου Πρότυπου Βιοκλιματικού Νηπιαγωγείου δρομολογεί η Περιφέρεια Αττικής στην Ακαδημία Πλάτωνος, με την υπογραφή από την Περιφερειάρχη, Ρένα Δούρου σχετικής Πρόσκλησης που απευθύνεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Από το έργο θα προκληθεί συνολική δαπάνη ύψους 2.725.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας, “η Πρόσκληση έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και καινοτόμου περιβάλλοντος μάθησης και ανάπτυξης των παιδιών. Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση δρομολογείται η υλοποίηση της μελέτης “Πρότυπο Βιοκλιματικό Νηπιαγωγείο στην Ακαδημία Πλάτωνος”, η οποία είχε χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Αττικής 2007 – 2013, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την υλοποίηση του έργου. Η Πρόσκληση αφορά στην υποβολή πρότασης στον άξονα προτεραιότητας 11 (Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συμβάλλει δε στις δράσεις ανάπτυξης – αναβάθμισης των δομών εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις προτεραιότητες Α (αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας Αττικής) και Γ (διασφάλιση κοινωνικής συνοχής), όπως προκύπτει από τη στρατηγική του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος”.

Τέλος, η ανακοίνωση επισημαίνει ότι στο πλαίσιο του έργου είναι δυνατή και η χρηματοδότηση της προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού, γραφειακού και εκπαιδευτικού, για την πλήρη λειτουργικότητα της νέας σχολικής μονάδας.