Αρχική Περιφέρειες Περιφέρεια Αττικής: Αναβαθμίζεται ο εξοπλισμός πληροφορικής των υπηρεσιών της

Περιφέρεια Αττικής: Αναβαθμίζεται ο εξοπλισμός πληροφορικής των υπηρεσιών της

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τη ριζική ανανέωση του υφιστάμενου εξοπλισμού Η/Υ των υπηρεσιών της Περιφέρειας εξασφάλισε η Περιφέρεια Αττικής. Συγκεκριμένα, η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου υπέγραψε τη Σύμβαση για την «Προμήθεια 1.650 ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής» (συνολικής δαπάνης 897.499,60 ευρώ με ΦΠΑ), με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα ευρήματα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία απογραφής και ανακατανομής του υφιστάμενου εξοπλισμού πληροφορικής των υπηρεσιών, ο τελευταίος προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από προμήθειες ή έργα που πραγματοποιήθηκαν πριν από το 2006. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαία η αναβάθμιση του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού, καθώς συχνά παρουσιάζει προβλήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά λόγω έλλειψης ανταλλακτικών για την επισκευή του, ενώ το κόστος συντήρησης είναι δυσανάλογο σε σχέση µε την τρέχουσα αξία του.