Αρχική Αγρότες Περιφέρεια Θεσσαλίας: Ανανέωση των πιστοποιητικών για την χρήση γεωργικών φαρμάκων

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Ανανέωση των πιστοποιητικών για την χρήση γεωργικών φαρμάκων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αντιμέτωποι με ένα ακόμη κόστος αναμένεται να βρεθούν χιλιάδες αγρότες και της Μαγνησίας το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς θα κληθούν να προχωρήσουν σε ανανέωση των πιστοποιητικών γνώσεων ορθολογικής φυτοπροστασίας, προκειμένου να μπορούν να αγοράσουν γεωργικά φάρμακα για τις εκμεταλλεύσεις τους, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Να αναφερθεί ότι τα πρώτα πιστοποιητικά δόθηκαν το 2015 και θα πρέπει με τη συμπλήρωση της πενταετίας να ανανεωθούν μαζί με την πληρωμή παραβόλου 50 ευρώ.

Προς το παρόν δεν έχει αποσταλεί ακόμη στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας-Βορείων Σποράδων σχετικό έγγραφο από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ανέφερε ερωτηθείς σχετικά ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας κ. Νίκ. Λιανός, ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι θα γίνει το προσεχές διάστημα, καθώς ήδη έχουν ενημερωθεί σχετικά άλλες ΔΑΟΚ στη Θεσσαλίας.
Να αναφερθεί ότι ακόμα και σήμερα μικρά κυρίως καταστήματα γεωργικών εφοδίων δεν εφαρμόζουν στο σύνολό τους την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ωστόσο τα μεγάλα καταστήματα την εφαρμόζουν και σε μεγάλο βαθμό οι αγρότες έχουν το πιστοποιητικό.
Όπως προβλέπει η νομοθεσία, οι αγρότες-παραγωγοί θα πρέπει μόλις συμπληρώσουν πενταετία, να ανανεώσουν το πιστοποιητικό, περνώντας από νέες εξετάσεις και πληρώνοντας φυσικά και το σχετικό παράβολο, που το 2015 ήταν 50 ευρώ.
Αγροτοσυνδικαλιστές από τον Αλμυρό εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους σχετικά με την υποχρέωση να μπουν και πάλι στη διαδικασία ανανέωσης των πιστοποιητικών και την καταβολή του παραβόλου, τονίζοντας πως «δεν υπάρχει καμία σχετική ενημέρωση για το πότε θα γίνουν οι εξετάσεις τη στιγμή που τα πιστοποιητικά λήγουν», προσθέτοντας πως «οι γνώσεις που έχουν για τα γεωργικά φάρμακα επαρκούν».

Το υπουργείο
Σε ανάρτησή του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με την ανανέωση του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, μεταξύ άλλων, αναφέρει:
«Προς ενημέρωση του κάθε ενδιαφερομένου επί της ανανέωσης του πιστοποιητικού
γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
– Σύμφωνα με το άρθρο 14 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. η ισχύς του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων σε θέματα του Παραρτήματος Β’ του Ν. 4036/2012 (Α’8) είναι πέντε έτη και ξεκινάει από την ημερομηνία επιτυχούς χορήγησής του. Επιπροσθέτως η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου αναφέρει ότι το αργότερο έξι μήνες πριν τη λήξη της ισχύος του ο ενδιαφερόμενος δύναται να εξετασθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 12, προκειμένου να ανανεώσει την ισχύ του για επιπλέον 5 έτη.
– Στην ιστοσελίδα http://ppp-usercert.minagric.gr/ παραμένει διαθέσιμη δωρεάν ψηφιακή εφαρμογή για την προετοιμασία στις ερωτήσεις, που τίθενται στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
– Το σύστημα των εξετάσεων ανανέωσης ακολουθεί τη διαδικασία του συστήματος απόκτησης. Οι φορείς κατάρτισης και τα κέντρα εξετάσεων βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer 2/cropproduction/fytoprostasiamenu/elenxoifitoprostateytikonmenu/525-ethniko-sxe-drashs/1590-sxediodrashs-gevrgikon-farmakon-gr στο τμήμα Ψηφιακή Υπηρεσία Πιστοποίησης Γνώσεων Ορθολογικής χρήσης Γεωργιών Φαρμάκων με τίτλο Φορείς Κατάρτισης και Κέντρα Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.

– Ο κανονισμός των εξετάσεων βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/Kanonismos_SYSXOPIS_12.15.pdf.
– Οι ερωτήσεις καταχωρίζονται ανά κεφάλαιο του Παραρτήματος Β’ του Ν. 4036/2012 (Α’8) και βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/SYSXOPIS_ERWTHSEIS_v.6.1_071815.pdf.
– Το τέλος των εξετάσεων ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα της με αριθ. πρωτ.
13631/159106/2013 Κ.Υ.Α. (Β’3410) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 11118/127128/2015 (Β’2518).
Με βάση τα ανωτέρω ενημερώνουμε για την υποχρέωση των επαγγελματιών χρηστών των οποίων λήγει η ισχύς του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων να προβούν εκ νέου σε εξετάσεις για την ανανέωσή του. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του Ν. 4036/2012 (Α’8), η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν σε ισχύ το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων».