Αρχική Περιφέρειες Περιφέρεια Κρήτης: Συμμετοχή στο πανευρωπαϊκό φόρουμ για τον τουρισμό

Περιφέρεια Κρήτης: Συμμετοχή στο πανευρωπαϊκό φόρουμ για τον τουρισμό

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο Πανευρωπαϊκό Φόρουμ  “BTO  Buy Tourism OnLine” στη Φλωρεντία συμμετείχε κατόπιν επιλογής η Περιφέρεια Κρήτης , για την παρουσίαση των καλών πρακτικών της στον τομέα του Τουρισμού αλλά και της συνεργασίας της με την Google Ελλάδας για την αξιοποίηση συναφών ψηφιακών εφαρμογών.

Η επιλογή της προβολής των δράσεων της Περιφέρειας έγινε στο πλαίσιο της συμμετοχής της και ανταλλαγής των καλών της πρακτικών στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας  BRANDTour, – Οικοδομώντας Περιφερειακές Δράσεις για Νέα Ανάπτυξη του Τουρισμού (Interreg EU), του οποίου αποτελεί τακτικό εταίρο, και συντονίζεται από την Περιφέρεια της Τοσκάνης.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε η Δρ Ελένη Χατζηγιάννη, Δντρια Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και Συντονίστρια του έργου  BRANΤour στην Κρήτη, η οποία παρουσίασε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κρήτης ως τουριστικού προορισμού, τη δραστηριότητα της Περιφέρειας Κρήτης αλλά και την έμφαση στον τομέα αξιοποίησης των ‘Εξυπνων Εφαρμογών” για τον τουρισμό, μέσω του Περιφερειακού της Προγράμματος και της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS CRETE.

Ειδικότερα, παρουσίασε την επιτυχή συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με την Google Ελλάδας για την  ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κρήτη και τις επιμορφωτικές δράσεις, καθώς και τη γενικότερη πρωτοβουλία “Grow Greek Tourism Online” της Google, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στο πλαίσιο δράσεων της Εθνικής Συμμαχίας για την ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων και της Εργασίας στην Ελλάδα.

H  παρουσίαση πραγματοποιήθηκε σε Ειδική Ενότητα του Φόρουμ “Διαχείριση προορισμών με «έξυπνο» τρόπο, με καινοτόμα μοντέλα διαχείρισης για αποτελεσματικές υπηρεσίες – Παραδείγματα ορθών πρακτικών,  διακυβέρνησης και ψηφιοποίησης”.

Το Φόρουμ συγκέντρωσε περισσότερους από 400 συμμετέχοντες, δεκάδες εκθέτες και ειδικούς επιστήμονες- ομιλητές σε ό,τι αφορά σε ψηφιακές εφαρμογές στον τομέα του τουρισμού, έξυπνες (smart) προσεγγίσεις για εναλλακτικές μορφές τουρισμού, έξυπνους προορισμούς (Smart Destinations) ενημέρωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου, ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων στον τουρισμό, καινοτόμα τουριστικά πακέτα και διαπεριφερειακές συνεργασίες σε θέματα τουρισμού.